Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

8. 11. 2017

a/a

Informiranje

image

O dejavnostih in dosežkih na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja informiramo domačo in tujo javnost – od strokovne, akademske, politične pa do laične družbe ter medijev. Uporabljamo druge medije in vire informacij, vzpostavljamo, nadgrajujemo in širimo pa tudi lastne. Pri tem se medsektorsko povezujemo v domačem in mednarodnem okolju.

Namen teh dejavnosti je:

  • obveščati domačo in tujo javnost o dogajanjih na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja v Sloveniji,
  • v lastnih medijih objavljati relevantne informacije iz drugih domačih in mednarodnih virov,
  • zagotavljati aktualne podatke, kazalnike in aktualne vsebinske predstavitve ključnih področij IO,
  • informirati najširšo in strokovno javnost o izobraževalni ponudbi v Sloveniji ter slednjo analizirati,
  • zagotoviti knjižnično-dokumentacijske dejavnosti sodelavcem ACS ter zunanjim uporabnikom.

Z naštetim prispevamo k najširšemu razumevanju izobraževanja odraslih kot gonilne sile za vseživljenjsko nadgrajevanje znanja in spretnosti, zviševanje zaposljivosti, osebnostno rast ter sožitje v skupnostih. Z različnimi informacijami pa tudi na druge načine krepimo dejavnosti ozaveščanja.

Informiranje uresničujemo s spletnim pregledom ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji Kam po znanje (1992 →) ter z zbirko aktualnih vsebinskih predstavitev, zbranih v InfO-mozaiku (2008 →). Z glasilom e-Novičke (1992 →) obveščamo slovenske in tuje bralce o najaktualnejšem dogajanju in dosežkih v izobraževanju odraslih pri nas in v tujini. Prispevke objavljamo tudi v spletni platformi za učenje odraslih v Evropi – EPALE (2015 →), sodelujemo v slovenski ekspertni skupini za EPALE ter na druge načine prispevamo k razvoju tega medija za izmenjavo informacij, stališč in drugih vsebin, namenjenih strokovni javnosti v izobraževanju odraslih.

Potrebujete strokovno gradivo s področja andragogike, pedagogike in podobnih strokovnih področij? Obiščite specialno knjižnico,  v kateri so zbrana specializirana knjižna in druga gradiva za okrog 350 uporabnikov.

Pomembno je, da ne nehamo spraševati. Radovednost ima svoj razlog za obstoj.

Albert Einstein

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content