Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

13. 12. 2017

a/a

Članstvo v EAEA

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) je nevladna organizacija, ustanovljena leta 1953. Pod svojim okriljem ima nad 140 ustanov članic iz 44 držav.

Poglavitne naloge EAEA so:

  • zagovorništvo – še posebej kar zadeva politiko neformalnega izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja –, sodelovanje z državnimi in regionalnimi oblastmi, mnogimi nevladnimi organizacijami z mednarodnim ali državnim dometom, dejavno članstvo v evropskih združenjih in platformah ter zastopanje civilne družbe v delovnih skupinah in na konferencah Evropske komisije;
  • izdaja publikacij, poročil, priročnikov ter kratkih informacij o aktualnih dogajanjih v izobraževanju odraslih;
  • podpora mreženja članic EAEA in drugih deležnikov v izobraževanju odraslih v Evropi in svetu, sodelovanje z nosilci odločitev na ravni EU ter drugimi raziskovalnimi in razvojnimi ustanovami, vključno z univerzami;
  • povezovanje s svojimi članicami kot nosilci ali partnerji v projektih Erasmus+.

Andragoški center Slovenije je že vrsto let dejaven član EAEA, skupaj z njimi smo v zadnjih letih uresničili kar nekaj pobud, na primer ustanovitev Interesne skupine za vseživljenjsko učenje pri Evropskem parlamentu, v kateri Slovenijo zastopa dr. Milan Zver.

V letu 2017 smo se pridružili njihovi pobudi Leto izobraževanja odraslih v Evropi (Year of Adult Education in Europe) ter pod sloganom Moč in radost učenja (The Power and Joy of Learning) izpeljali skupno akcijo v Tednu vseživljenjskega učenja 2017 in izpostavili mnoge druge dogodke v izobraževanju odraslih.

Z EAEA smo sodelovali tudi v številnih projektih, na primer LSE – Življenjske spretnosti odraslih v Evropi, ARALE – Večja ozaveščenost o izobraževanju in učenju odraslih, BeLL – Učinki vseživljenjskega učenja, KYL – Spoznaj svoj življenjski slog, RENEWAL – Regionalno mreženje v izobraževanju odraslih v Evropi, DIMA – Orodje za razvoj, izvajanje in spremljanje strategij izobraževanja odraslih in druge.

Trenutno sodelujemo v projektu: SkillHUBS – Razvoj modelov izobraževanja zaprtih oseb.

Združenje EAEA je v letu 2016 prvič izdalo Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju. Besedilo smo prevedli in ga opremili s slovenskimi primeri in zgodbami učečih se:

V letu 2019 je Manifest doživel ponovno, prenovljeno izdajo. Tudi tokrat smo njegova sporočila prevedli in jih dopolnili s slovenskimi zgodbami:

EAEA deluje tudi prek Facebook-a, Twitter-ja in YouTube.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content