Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

25. 11. 2021

a/a

Dostopnost

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.acs.si. Spletišče še prilagajamo in razvijamo ter izboljšujemo v skladu s smernicami za dostopnost spletnih vsebin Web Content Accessibilitz Guidelines – WCAG 2.1.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti je bil na navedene spletne strani nameščen vtičnik za digitalno dostopnost, ki uporabniku omogoča:

 • izbiro večje/manjše velikosti pisave;
 • prikaz barv v sivinah,
 • povečanje kontrasta barv,
 • uporabo negativnega kontrasta,
 • prikaz svetlega ozadja,
 • poudarjene povezave,
 • uporabo standardne pisave, primernejše za osebe z disleksijo.

Stopnja skladnosti

Spletišče www.acs.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij(ZDSMA) zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.acs.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine še ne izpolnjujejo zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

Primeri takih vsebin so:

 • dokumenti v PDF obliki zapisa, Microsoft Office dokumenti ali njihovi ekvivalenti z odprto kodo
 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti,
 • dostopnost multimedijskih vsebin, ki so prek povezave (Youtube) objavljene na navedenih spletnih straneh, so urejene zgolj v okviru osnovnega programa (denimo Youtube),
 • različne kompleksne tabele s podatki.

Nekatere vsebine, ki jih objavljamo na spletnem mestu www.acs.si, ne izpolnjujejo vseh zakonskih zahtev glede dostopnosti.

 • Nekateri dokumenti zahtev o dostopnosti ne izpolnjujejo v celoti. V prihodnje bomo skrbeli, da jih bomo v čim večji možni meri objavljali v spletno dostopni obliki.
 • Vse fotografije v novicah še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo nadomestnega besedila. V prihodnje bomo skrbeli, da jih bomo v čim večji možni meri objavljali v spletno dostopni obliki.
 • Na spletni strani www.acs.si so številne povezave do portalov projektov, ki zaradi nesorazmernega bremena trenutno še ne morejo izpolnjevati zahtev o dostopnosti. V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb skrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 19. novembra 2021 na podlagi samoocene. Zadnja posodobitev je bila opravljena decembra 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.acs.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko zapišete v kontaktni obrazec ali pa pošljete po pošti (navadni ali elektronski):

Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana
T: 01 5842 560
E: info@acs.si
W: https://www.acs.si/

Odgovor boste prejeli v roku 8 dni od prejema obvestila oz. prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) izvaja

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
T: 01 555 58 48
E: gp.irsid@gov.si
W: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo 

Dostopnost:

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content