Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

25. 11. 2021

a/a

Dostopnost

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.acs.si.

Del spletnega mesta je posebno orodje, ki omogoča dodatne funkcije dostopnosti spletnega mesta. Prikaže se ob kliku na ikono dostopnosti v zgornjem levem kotu.

Uporabniku je omogočeno:

 • izbira večja/manjša velikost pisave;
 • prikaz barv v sivinah,
 • povečanje kontrasta barv,
 • uporaba negativnega kontrasta,
 • prikaz svetlega ozadja,
 • poudarjene povezave,
 • uporaba standardne pisave, primernejše za osebe z disleksijo.

Stopnja skladnosti

Spletišče www.acs.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.acs.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti,
 • različne kompleksne tabele s podatki.

Nekatere vsebine, ki jih objavljamo na spletnem mestu www.acs.si, ne izpolnjujejo vseh zakonskih zahtev glede dostopnosti.

 • Nekateri dokumenti zahtev o dostopnosti ne izpolnjujejo v celoti. V prihodnje bomo skrbeli, da jih bomo v čim večji možni meri objavljali v spletno dostopni obliki.
 • Vse fotografije v novicah še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila. V prihodnje bomo skrbeli, da jih bomo v čim večji možni meri objavljali v spletno dostopni obliki.
 • Na spletni strani www.acs.si so številne povezave do portalov projektov, ki zaradi nesorazmernega bremena trenutno še ne morejo izpolnjevati zahtev o dostopnosti. V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb skrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 19. novembra 2021 na podlagi samoocene. Zadnja posodobitev je bila opravljena aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.acs.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko zapišete ,v kontaktni obrazec ali pa pošljete po pošti (navadni ali elektronski):

Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana
T: 01 5842 560
E: info@acs.si
W: https://www.acs.si/

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) izvaja

Inšpekcija za informacijsko družbo
Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21, Ljubljana
T: 01 4788 384
E: gp.ijs@gov.si
W: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-javni-sektor/ 

Dostopnost:

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content