Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje

Kakovost
Naziv projektaPonudimo odraslim kakovosti izobraževanje – POKI
Časovni okvirod leta 2000 dalje
FinancerMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad
Kontaktna osebadr. Tanja Možina
T: 01 584 2577
E: tanja.mozina@acs.si
NAMEN

Temeljni namen projekta POKI je v izobraževalnih organizacijah za odrasle spodbuditi vzpostavitev in razvoj notranjega sistema kakovosti, ki temelji na samoevalvaciji in se dopolnjuje z zunanjimi presojami kakovosti.

Preberi več

Projekt POKI se je v letu 2013 sicer zaključil, vendar pa smo prvine, ki so bile razvite v sklopu projekta, vključili v načela in postopke, na katerih smo na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili v projektu POKI, zasnovali pristop za presojanje in razvijanje kakovosti, ki se danes uporablja v številnih  izobraževalnih organizacijah za odrasle.

Slogan Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje tako danes ni več zgolj poimenovanje za takratni projekt POKI, pač pa je prerastel v poimenovanje dejavnosti presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih v Sloveniji.

CILJI

Ključni cilji projekta so:

  • razvoj pristopa za samoevalvacijo, ki je prilagojen organizacijam, ki izvajajo izobraževanje odraslih,
  • razvoj kazalnikov kakovosti izobraževanja odraslih,
  • razvoj programov usposabljanja in spopolnjevanja za strokovne delavce, ki v praksi uporabljajo pristop POKI,
Preberi več
  • svetovanje izobraževalnim organizacijam pri izvajanju samoevalvacij po pristopu POKI,
  • razvoj informacijsko-komunikacijske podpore in strokovne literature v podporo izvajanju samoevalvacij.
OPIS

Pristop k samoevalvaciji POKI organizacijo vodi v premislekih o opredeljevanju, presojanju, ohranjanju in razvijanju kakovosti lastnega dela. V tem procesu vodstvo in zaposleni premislijo o lastnem poslanstvu, viziji in vrednotah, ki jih želijo razvijati pri izobraževanju odraslih.

Pristop vključuje prijeme za načrtovanje in izpeljavo sprotnega spremljanja in poglobljene presoje kakovost lastnega dela ter za načrtovanje ukrepov, da bi se lahko nenehno razvijala v svoje zadovoljstvo, zadovoljstvo odraslih, ki se izobražujejo, ter v zadovoljstvo poslovnih partnerjev in okolja, v katerem deluje.

Več o pristopu za samoevalvacijo POKI je objavljeno v posebni predstavitveni knjižici.

AKTIVNOSTI

Organizacija, ki uporablja pristop k samoevalvaciji POKI, načrtno po sistematičnih postopkih in v rednih časovnih obdobjih presoja in ovrednoti svojo kakovost. V enem samoevalvacijskem ciklu izpelje naslednje aktivnosti:

  • načrtuje samoevalvacijo,
  • izpelje samoevalvacijo,
Preberi več
  • pripravi samoevalvacijsko poročilo,
  • pripravi in uresniči akcijski načrt za razvoj kakovosti.

https://kakovost.acs.si/vsebina/projekti-in-naloge/ponudimo-odraslim-kakovostno-izobrazevanje-poki

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content