Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

Andragoški kolokvij

podrocje
Naziv dejavnostiAndrogoški kolokvij
Časovni okvirOd leta 1997 dalje (en dan ali dva dni v maju/juniju, izjemoma v septembru/oktobru)
FinancerMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kontaktna osebaMag. Zvonka Pangerc Pahernik
T: 01 5842 567
E: zvonka.pangerc@acs.si
NAMEN

Andragoški kolokvij je namenjen osvetlitvi sodobnih tem ter izmenjavi dosežkov in stališč raziskovalcev, teoretikov in praktikov na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

CILJI

Razmislek in razprava ter oblikovanje stališč o sodobnih temah na področju izobraževanja odraslih.

OPIS

ACS v okviru Tednov vseživljenjskega učenja že od leta 1997 organizira andragoški kolokvij (AK), osrednje strokovno srečanje na državni ravni. Od leta 2017 dalje ga pripravlja v sodelovanju s koordinatorji TVU v lokalnem okolju. Nanj povabimo tudi strokovnjake iz tujine, s katerimi sodelujemo v mednarodnih projektih.

Preberi več

Da bi lahko z usposabljanjem in spopolnjevanjem izobraževalce odraslih v njihovem strokovnem razvoju podprli, potrebujemo dober vpogled in razumevanje značilnosti in raznolikosti njihovih kariernih poti. Pomembno je tudi poznavanje značilnosti različnih vlog, ki jih kot izobraževalci odraslih opravljajo in delovnih mest, na katerih delujejo.

Šele izhajajoč iz tovrstnih raziskovalnih, analitičnih in razvojnih podlag, lahko z razvojem programov usposabljanja in spopolnjevanja ustrezno podpremo njihov strokovni razvoj in prispevamo k usposobljenosti izobraževalcev odraslih.

Dobro usposobljeni izobraževalci odraslih z ozaveščenim strokovnim poslanstvom in strokovno identiteto so ključni za zagotavljanje kakovosti izvajanj in dosežkov a izobraževanja odraslih.

Projekt je nastal kot nadaljevanje aktivnosti na področju informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja v preteklem ESS programskem obdobju. Z aktivnostmi smo podpirali dejavnosti, ki so jih preko javnih razpisov za svetovanje in vrednotenje izvajale izvajalske organizacije s področja izobraževanja odraslih.

AKTIVNOSTI

ACS (skupaj z lokalnim koordinatorjem TVU) izpelje naloge, ki potekajo v naslednjih vsebinskih sklopih:

 • opredelitev koncepta in vsebin kolokvija,
 • obveščanje strokovne javnosti o posvetu in vabljenje,
Preberi več
 • sodelovanje z izvajalci plenarnih in panelnih prispevkov
 • izpeljava organizacijskih del v ožjem smislu,
 • informacijsko-promocijska podpora,
 • promocijska gradiva,
 • zagotavljanje medijske podpore,
 • izpeljava kolokvija in njegova evalvacija.
KLJUČNI DOSEŽKI

Skupni kazalnik: 24 izpeljav AK

Kazalniki AK 2020:

 • spletni dogodek
 • AK se je navezoval na dogodek PLA v projektu EPUO
 • število udeležencev: 80 udeležencev iz 30 evropskih držav
 • število prispevkov: 8
 • število nastopajočih: 14

https://tvu25.acs.si/ak/

https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim