Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

VŽU preboj (2021–2023)

Raziskovanje
Logotip projekta TVU
Naziv projektaVseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj – VŽU preboj
Časovni okvir1. september 2021 – 31. avgust 2023
FinancerjaJavna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
Partnerji

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta – nosilni partner

Andragoški center Slovenije (ACS)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

Kontaktna osebaDr. Petra Javrh
T: 01 5842 572
E: petra.javrh@acs.si

 

NAMEN

Ciljni raziskovalni projekt odgovarja na vprašanje o stanju in dejavnikih, ki spodbujajo vseživljenjsko učenje (VŽU).

CILJI

Cilj projekta je preučiti novejše teoretske modele vseživljenjskosti učenja s poudarkom na trajnostnem razvoju in digitalnemu preboju. 

Preberi več

Z vidika teorije nas zanimajo sistemski dejavniki in dejavniki okolja, ki vplivajo na upadanje udeležbe odraslih v VŽU. Z vidika modelov zasledujemo, koliko ti odgovarjajo tudi na potrebe trajnostnega razvoja in digitalnega preboja. V projektu povezujemo teoretske modele VŽU s praktično aplikacijo izvirnega celostnega modela VŽU za podjetja. V praksi bomo aplicirali oblikovani model VŽU in izvedli njegovo evalvacijo – ki bo s strani deležnikov odgovorila na vprašanje, koliko model odgovarja na dejanske potrebe prakse v širšem smislu.

OPIS

V Sloveniji se po izsledkih mednarodnih kazalnikov srečujemo s problemom velike skupine premalo funkcionalno pismenih odraslih, ki nimajo dovolj priložnosti, da bi svoje kompetence razvijali. Po meritvah raziskave »Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih« (PIAAC) je bilo ugotovljeno, da ima prevelika skupina odraslih v delovno aktivnem obdobju nizko razvite spretnosti za reševanje problemov v tehnološko zahtevnem okolju. Neugoden položaj opisanega segmenta prebivalstva močno zavira družbeni razvoj. Dodaten izziv za Slovenijo predstavlja trend staranja prebivalstva in upad spretnosti pri starejših.

Preberi več

Projekt je interdisciplinarno zastavljen, zato v njem sodeluje več kot deset raziskovalcev iz štirih fakultet in ACS. Slednji je nosilec več delov projekta. Doslej je že bil opravljen pomemben pregled stanja VŽU v Sloveniji. Gradivo je objavljeno v naši Digitalni bralnici pod naslovom Raznolikost stanja vseživljenjskega učenja v Sloveniji po regijah glede na spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih.

AKTIVNOSTI

V okviru projekta potekajo različne aktivnosti:

1) analiza stanja vseživljenjskosti učenja v Sloveniji v mednarodno primerjalnem vidiku, s poudarkom na trajnostnem razvoju in digitalnemu preboju,

2) analiza raznolikost stanja vseživljenjskosti učenja v Sloveniji po regijah,

Preberi več

3) identifikacija in analiza dejavnikov krepitve vseživljenjskosti učenja na mikro, mezo in makro ravni  s predlogom inštrumentarija krepitve,

4) analiza obstoječih modelov VŽU v mednarodnem kontekstu in razvoj holističnega modela VŽU v Sloveniji, s poudarkom na krepitvi udeležbe v izobraževanju odraslih in VŽU,

5) aplikacija holističnega modela VŽU v izbranem podjetju za spodbujanje razvoja spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih in zmanjševanje digitalne vrzeli, še posebno za ranljive skupine odraslih s predlogi za inovativne andragoške strategije,

6) diseminacija in prenos znanja v prakso.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Rezultati projekta so naravnani tako, da se bodo lahko prenašali v prakso k različnim končnim uporabnikom na različnih ravneh. Pripravljena bo analiza teoretičnih izhodišč ter analiza VŽU glede na reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih po regijah v Sloveniji.

Preberi več

Med pomembnejšimi pričakovanimi rezultati so

  • aplikacija holističnega modela VŽU v podjetju na osnovi analize podatkov iz terenske raziskave,
  • objava znanstvene monografije ter
  • diseminacija ugotovitev v znanstveni in strokovni skupnosti.

https://www.pef.upr.si/sl/raziskovanje/programi-in-projekti-arrs/2022032215365750/vsezivljenjsko-ucenje-odraslih-za-trajnostni-razvoj-in-digitalni-preboj-vzu-preboj

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content