Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Usposabljanje strokovnih delavcev 2011–2014

Andragoško spopolnjevanje
Naziv projekta (v angleščini)Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 (krajše Usposabljanje strokovnih delavcev 2011–2014)
Časovni okvirseptember 2009 – december 2011
Vrednost projektaSkupna vrednost projekta je bila 610.000,00 EUR, od tega je prispeval Evropski socialni sklad 518.500,00 EUR, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport pa 91.500,00 EUR.
FinancerEvropski socialni sklad, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
Kontaktna osebaDr. Tanja Možina
T: 01 584 2577
E: tanja.mozina@acs.si
Skrbniki pogodbemag. Katja Dovžak
Mihaela Praprotnik
Marko Šiška
NAMEN

Projekt je bil namenjen širjenju novega znanja in razvijanju zmožnosti izobraževalcev odraslih. Aktivnosti v projektu so bile namenjene naslednjim ciljnim skupinam izobraževalcev odraslih:

 • vodjem in organizatorjem izobraževanja odraslih,
 • učiteljem v različnih oblikah izobraževanja odraslih,
Preberi več
 • ravnateljem in direktorjem izobraževalnih organizacij,
 • vodjem in članom skupin za kakovost v izobraževalnih organizacijah,
 • svetovalcem za kakovost v izobraževanju odraslih,
 • vodjem, mentorjem in svetovalcem v središčih za samostojno učenje,
 • vodjem in mentorjem študijskih krožkov,
 • učiteljem v programih pismenosti za odrasle,
 • vodjem in svetovalcem v svetovalnih središčih ISIO,
 • mlajšim upokojencem, ki se bodo kot prostovoljci vključili v svetovalno delo.
CILJI

Cilji v projektu so bili, da z usposabljanjem in spopolnjevanjem omogočimo izobraževalcem odraslih razvoj splošnih poklicnih andragoških zmožnosti ter specifičnih andragoških zmožnosti za opravljanje posebnih vlog v izobraževanju odraslih. Razvijemo in posodobimo izobraževalne programe za različne ciljne skupine izobraževalcev odraslih. Razvijemo nova učna gradiva. Razvijemo in posodobimo IKT aplikacije za podporo dejavnostim v projektu.

OPIS

Projekt je sestavljajo pet aktivnosti, ki so bile nadalje razdeljene v posamezne naloge, predstavljajo pa vsebinsko zaokrožene celote za doseganje ciljev projekta:

 • Usposabljanje in spopolnjevanje za andragoško delo,
 • Usposabljanje in spopolnjevanje za kakovost v izobraževanju odraslih,
Preberi več
 • Usposabljanje in spopolnjevanje za splošno neformalno izobraževanje odraslih,
 • Usposabljanje in spopolnjevanje za svetovalno delo v izobraževanju odraslih,
 • Usposabljanje za razvoj pismenosti.
KLJUČNI DOSEŽKI

Na ravni celotnega projekta so bili doseženi naslednji ključni dosežki:

 • Andragoškim delavcem smo ponudili 49 različnih programov usposabljanja oz. spopolnjevanja.
 • Organizirali in izpeljali smo 54 izvedb programov s skupno 1045 pedagoškimi urami.
Preberi več
 • Izpeljali smo 676 ur e-mentorskega dela v spletnih učilnicah.
 • Vzpostavili smo 10 spletnih učilnic v podporo e-usposabljanju in e-spopolnjevanju.
 • 7 programov smo izpeljali v obliki e-usposabljanja.
 • Usposabljanja ali spopolnjevanja se je udeležilo 1008 andragoških delavcev.
 • Pripravili smo 36 novih ali prenovljenih učnih gradiv, od tega smo jih 7 izdali v tiskani obliki.
 • Razvili oz. prenovili smo 6 programov usposabljanja oz. spopolnjevanja.
 • Zagotavljali smo delovanje in vsebinsko nadgradnjo spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti izobraževanja odraslih.
 • Vsem udeležencem usposabljanja ali spopolnjevanja smo omogočili spletni dostop do učnih gradiv.
 • Vzdrževali in dopolnjevali smo spletno programoteko programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja.
 • Vzdrževali in nadgrajevali smo spletišča o andragoškem spopolnjevanju, kakovosti in svetovanju v izobraževanju odraslih.
 • Razvili smo novo spletno aplikacijo za spremljanje dejavnosti svetovalnih središč ISIO.
 • Izdali smo 6 tiskanih promocijskih brošur, o poteku in rezultatih projekta smo veliko objavljali na spletnih straneh ACS, v e-Novičkah.
 • Izpeljali smo zaključno konferenco projekta, katere se je udeležilo 138 udeležencev.

Vsi dosežki po posameznih aktivnostih so predstavljeni tukaj.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content