Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Izobraževanje za trajnostni razvoj

Neformalno učenje
Naziv projektaIzobraževanje za trajnostni razvoj
Časovni okvirod leta 2007 naprej
FinancerMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
projektno tudi Ministrstvo za okolje in prostor
Kontaktna osebadr. Nevenka Bogataj
T: 01 5842 579
E: nevenka.bogataj@acs.si
NAMEN

Prvotni namen je bil vpeljati in utemeljiti temo vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR) v izobraževanje odraslih. Po 14 letih je namen nadaljevati izvajanje nastalih dveh izobraževanih programov, oblikovati kriterije VITR (za demonstracijske objekte, učna gradiva in izobraževalne programe) in opolnomočiti odločevalce za odločitve, skladne z VITR.

CILJI

Naša cilja sta poleg poznavanja osnovnih pojmov, načel in koncepta trajnosti uveljaviti VITR v izobraževanju odraslih.

OPIS

Trajnostni razvoj je zelo kompleksen pojem, saj povezuje okolje in družbo, zato tudi ekonomijo in kulturo. V izobraževanju odraslih je ACS leta 2006 s pomočjo ESS sredstev omogočil interdisciplinarni delovni skupini oblikovanjeTemeljnega usposabljanja za trajnostni razvoj (2007), učnih gradiv zanj (Berilo o trajnosti, 2009, Znamenja trajnosti, 2013) ter modul za spopolnjevanje strokovnih delavcev (2014). Razširjen program temeljnega usposabljanja za trajnostni razvoj (2016) je bil razvit s sredstvi MOP, ki so omogočila tudi razvoj spletne strani znamenjatrajnosti.si in nekaj promocije.

Preberi več

V letih 2015-2018 smo sodelovali v mednarodnem projektu Sodelovanje za inovativni pristop k usposabljanju za trajnostno upravljanje z gozdom (Cooperation for innovative approach in sustainable forest management training – CIA2SFM), katerega namen je bil pregled dobrih praks na področju trajnosti, priprava izobraževalnega programa o trajnostnem upravljanju z viri, e-učne platforme in priročnika za uporabo platforme.

Projekt Izvedba programa usposabljanja odraslih za trajnostni razvoj in prehod v zeleno gospodarstvo v povezavi s podnebnimi spremembami (2016) je omogočil praktično izvedbo usposabljanja, nadaljnji razvoj in identifikacijo prihodnjih možnih smeri razvoja.

AKTIVNOSTI

V projektu:

 • izvajamo Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj,
 • izvajamo Razširjeno usposabljanje za trajnostni razvoj,
 • svetujemo zainteresiranim deležnikom,
 • sodelujemo v raziskovalnih in razvojnih projektih, ki prispevajo k VITR,
 • pripravljamo učna gradiva.
KLJUČNI DOSEŽKI

V projektu smo:

 • razvili in pilotno preizkusili dva Programa usposabljanja za VITR,
 • pripravili dve učni gradivi (Berilo o trajnosti in Znamenja trajnosti),
 • opisali in umestili programa v Programoteko AS.
Preberi več
 • razvili razširjen program usposabljanja, ki vključuje nove predavatelje in nove teme (npr. podnebne spremembe),
 • pripravili bibliografijo o novih ciljnih skupinah in novih izobraževalnih orodjih (npr. e-učilnica o trajnostnem upravljanju z viri in prilagajanju na podnebne spremembe),
 • vzpostavili promocijske elemente (spletna stran, logotip),
 • razvili sistemske predloge za vključevanje podnebnih vsebin v širši proces izobraževanja odraslih,
 • izvedli tematsko Karavano študijskih krožkov 2016 (tema: Prilagajanje na podnebne spremembe),
 • objavili znanstvene in strokovne prispevke na to temo.

https://znamenjatrajnosti.si

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content