Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

Izobraževanje za trajnostni razvoj

podrocje
Naziv projektaIzobraževanje za trajnostni razvoj
Časovni okvirod leta 2007 naprej
FinancerMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
projektno tudi Ministrstvo za okolje in prostor
Kontaktna osebadr. Nevenka Bogataj
T: 01 5842 579
E: nevenka.bogataj@acs.si
NAMEN

Naš osnovni namen je vpeljati temo izobraževanja za trajnostni razvoj v izobraževanje odraslih.

CILJI

Naša cilja sta:

 • (s)poznati pojem, načela in koncept trajnosti oziroma trajnostnega razvoja,
 • uveljaviti načela in koncept v izobraževanju odraslih.
OPIS

Trajnostni razvoj je zelo kompleksen pojem. Opredeljujejo ga okoljski, družbeni in ekonomski steber novejši domači pristopi jim dodajajo tudi četrti steber, kulturo.

V izobraževanju odraslih je tema trajnostni razvoj zaživela leta 2006, ko je ACS s pomočjo ESS sredstev omogočil delovni skupini, sestavljeni predvsem iz zunanjih sodelavcev, oblikovanje izobraževalnega programa (2007). Kasneje so nastala še učni gradivi zanj (Berilo o trajnosti, 2009, Znamenja trajnosti, 2013) ter modul za spopolnjevanje strokovnih delavcev (2014).

Preberi več

V letih 2015-2018 sodelujemo v mednarodnem projektu Sodelovanje za inovativni pristop k usposabljanju za trajnostno upravljanje z gozdom (Cooperation for innovative approach in sustainable forest management training – CIA2SFM), katerega namen je pregled dobrih praks na področju trajnosti, priprava izobraževalnega programa o trajnostnem upravljanju z viri, e-učne platforme in priročnika za uporabo platforme.

Projekt Izvedba programa usposabljanja odraslih za trajnostni razvoj in prehod v zeleno gospodarstvo v povezavi s podnebnimi spremembami (2016) je omogočil praktično izvedbo usposabljanja, nadaljnji razvoj in identifikacijo prihodnjih možnih smeri razvoja.

AKTIVNOSTI

V projektu opravljamo naslednje aktivnosti:

 • izvajamo temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj,
 • izvajamo razširjeno usposabljanje za trajnostni razvoj,
 • svetujemo zainteresiranim deležnikom in izvajalcem študijskih krožkov,
 • pripravljamo učna gradiva.
KLJUČNI DOSEŽKI

V projektu smo:

 • razvili in pilotno preizkusili prvi Program temeljnega usposabljanja za trajnostni razvoj,
 • pripravili dve učni gradivi (Berilo o trajnosti in Znamenja trajnosti),
 • izpopolnili, opisali in umestili program v Programoteko AS,
 • razvili razširjen program usposabljanja, ki vključuje nove predavatelje in nove teme (npr. podnebne spremembe),
 • pripravili bibliografijo o novih ciljnih skupinah in novih izobraževalnih orodjih (npr. e-učilnica o trajnostnem upravljanju z viri in prilagajanju na podnebne spremembe),
 • vzpostavili promocijske elemente (spletna stran, logotip),
 • razvili sistemske predloge za vključevanje podnebnih vsebin v širši proces izobraževanja odraslih,
 • izvedli tematsko Karavano študijskih krožkov 2016 (tema: Prilagajanje na podnebne spremembe),
 • objavili znanstvene in strokovne prispevke na to temo.

https://znamenjatrajnosti.si

© 2020 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim