Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

20. 12. 2017

Berilo o trajnosti

Publikacija je v prvi vrsti namenjena udeležencem izobraževalnega programa Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj, ki smo ga na ACS s pomočjo zunanjih strokovnjakov razvili leta 2008. Besedila pa so dobrodošla tudi širšemu krogu ljudi in tistim, ki morda že iščejo zglede za odziv na lastne dileme o trajnostnem razvoju.

Nameni Berila o trajnosti so: opismenjevanje z načeli trajnosti, opis zgledov trajnosti in medsebojna uglasitev med seboj močno različnih življenjskih poti, ki so bolj ali manj skladne s (pozitivnimi) sporočili naših dedov, nekoč od narave neposredno odvisnih.

Berilo o trajnosti uvedejo ilustrativni prikazi stanja okolja in opredelitev pojma trajnosti. Sledijo trije sklopi krajših besedil, ki so strukturirani v klasična besedila o trajnosti ter primere nekdanje in sedanje prakse. Prvi sklop obsega temeljne dokumente o trajnostnem razvoju, druga dva pa vsebujeta zglede upravljanja iz preteklosti in današnjih dni, pri čemer se jih večina nanaša na upravljanje z naravnimi viri in eden na upravljanje z odnosi in znanjem. Ker je ravnotežje med posameznikom, skupnostjo in naravnim sistemom oziroma med ekonomsko, socialno in ekološko sestavino razvoja, izmuzljivo, ga je težko doseči in morda še teže vzdrževati, se nam zdijo zgledi in primeri pomembni.

Komentarji, ki v Berilu nanizane primere navezujejo na idejo trajnosti, dajejo besedilom poseben poudarek. Z njimi vabimo v sporazumevanje, v komunikacijo, v proces, ki nas opominja na soodvisnost in ki zmanjšuje sebičnost.

Vse tiste, ki vas to področje zanima, vabimo, da obiščete spletno stran https://znamenjatrajnosti.si.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content