Andragoški center Slovenije

Andragoški

Poročila o projektih Archives | Andragoški center Republike Slovenije

31. 1. 2020

Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji 2019/2020: analiza in zaključno poročilo

Na spletni strani KAM PO ZNANJE – Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji smo tudi v preteklem letu...

22. 1. 2020

Poročilo o Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) 2019

V poročilu povzemamo podrobnejše kazalnike 24. Tedna vseživljenjskega učenja (TVU). Tudi v letu 2019 je tradicionalno potekal tretji teden v...

20. 1. 2020

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2018

V poročilu predstavljamo analizo dejavnosti središč ISIO, ki se izvaja s spremljanjem svetovalne dejavnosti kot enem od štirih načinov presojanja...

2. 8. 2019

Poročilo o Tednu vseživljenjskega učenja 2015

Projekt Tedna vseživljenjskega učenja (v nadaljevanju Teden ali TVU) presega sam festival učenja. Slednji že tradicionalno poteka tretji teden v...

31. 7. 2019

Poročilo o spremljanju po Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2015

Spremljanje je eden od štirih načinov presojanja in razvijanja kakovosti po Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za...

30. 7. 2019

Raziskava spretnosti odraslih: metodologija in rezultati – na kratko

Ta knjižica je namenjena vsem, ki bi želeli hitro spoznati najpomembnejše podatke o mednarodni Raziskavi spretnosti odraslih, ki je v...

30. 7. 2019

Svetovanje na delovnem mestu

V strokovnem gradivu smo opredelili izhodišča in usmeritve za uvajanje pristopa Svetovanje na delovnem mestu. V prvem delu so na...

5. 3. 2019

Work Based Basic Skills : Challenges for Trainers in Europe

Dokument Razvoj temeljnih spretnosti za delo – Izzivi za učitelje v Evropi (Work Based Basic Skills : Challenges for Trainers...

© 2020 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim