Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Poročila o projektih Archives

14. 3. 2024

Svetovanje, senzibilno za habituse odraslih iz deprivilegiranih okolij: nacionalno poročilo za Slovenijo

Nacionalno poročilo z naslovom Svetovanje, senzibilno za habituse odraslih iz deprivilegiranih okolij (Habitus Sensitive Guidance) je nastalo v projektu Erasmus+...

26. 2. 2024

Poročilo o Tednih vseživljenjskega učenja 2023

Naslovnica Poročila o TVU 2023, na kateri je mozaik fotografij s posameznih prizorišč dogodkov.

V poročilu povzemamo podrobnejše kazalnike TVU 2023, ki je potekal med 15. majem in 18. junijem. V njem je sodelovalo...

2. 2. 2024

Umestitev slovenskega znakovnega jezika v šolski sistem

Umestitev slovenskega znakovnega jezika v šolski sistem: analiza podatkov o vključenosti gluhih in naglušnih odraslih v programih osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja

V poročilu s podnaslovom Analiza podatkov o vključenosti gluhih in naglušnih odraslih v programih osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja so predstavljene...

2. 2. 2024

Udeležba odraslih v vseživljenjskem učenju: stanje, značilnosti in razlogi

Zaključno poročilo Udeležba odraslih v vseživljenjskem učenju: stanje značilnosti in razlogi prikazuje temeljne ugotovitve o udeležbi odraslih v izobraževanju. Ta...

30. 1. 2024

Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji 2023/2024: analiza in zaključno poročilo

Naslovnica analize in zaključnega poročila Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji 2022/2023.

Ozaveščanje, obveščanje in informiranje javnosti so postale pomembne dejavnosti za doseganje večje vključenosti odraslih v izobraževanje in vseživljenjsko učenje. S...

26. 1. 2024

Poročilo o spremljanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba v letu 2022

Naslovnica Poročila o spremljanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba v letu 2022.

V poročilu predstavljamo analizo doseganja kazalnikov po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalni dejavnosti v IO v organizacijah, ki...

17. 2. 2023

Poročilo o Tednih vseživljenjskega učenja (TVU) 2022

Tedne vseživljenjskega učenja (TVU) 2022 smo kljub dvojnemu tveganju spet izpeljali v spomladanskem terminu. Načrte bi nam lahko prekrižal nov...

14. 2. 2023

Poročilo o spremljanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba v letu 2021

V poročilu predstavljamo analizo doseganja kazalnikov po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalni dejavnosti v IO v organizacijah, ki...

14. 2. 2023

Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji 2022/2023: analiza in zaključno poročilo

Andragoški center Slovenije (ACS) z različnimi dejavnostmi ozavešča in informira najširšo javnost o pomenu in nujnosti učenja v vseh življenjskih...

13. 2. 2023

Potrebe po javnoveljavnih programih za odrasle, ki ne dajejo javnoveljavne izobrazbe

Na ACS smo na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pripravili Poročilo o potrebah po pripravi in izvajanju...

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content