Andragoški center Slovenije

Andragoški

Poročila o projektih Archives | Andragoški center Republike Slovenije

2. 8. 2019

Poročilo o Tednu vseživljenjskega učenja 2015

Projekt Tedna vseživljenjskega učenja (v nadaljevanju Teden ali TVU) presega sam festival učenja. Slednji že tradicionalno poteka tretji teden v...

31. 7. 2019

Poročilo o spremljanju po Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2015

Spremljanje je eden od štirih načinov presojanja in razvijanja kakovosti po Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za...

30. 7. 2019

Raziskava spretnosti odraslih: metodologija in rezultati – na kratko

Ta knjižica je namenjena vsem, ki bi želeli hitro spoznati najpomembnejše podatke o mednarodni Raziskavi spretnosti odraslih, ki je v...

30. 7. 2019

Svetovanje na delovnem mestu

V strokovnem gradivu smo opredelili izhodišča in usmeritve za uvajanje pristopa Svetovanje na delovnem mestu. V prvem delu so na...

5. 3. 2019

Work Based Basic Skills : Challenges for Trainers in Europe

Dokument Razvoj temeljnih spretnosti za delo – Izzivi za učitelje v Evropi (Work Based Basic Skills : Challenges for Trainers...

4. 3. 2019

Poročilo o Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) 2018

V poročilu povzemamo podrobnejše kazalnike 23. Tedna vseživljenjskega učenja – TVU. Tudi v letu 2018 je tradicionalno potekal tretji teden...

28. 2. 2019

Poročilo o opravljenih hospitacijah pri izbranih izvajalcih programa Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) s priporočili

Med 17. in 21. decembrom 2018 smo obiskali štiri izvajalske organizacije programa Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). Glede na postavljene...

23. 2. 2019

SkillHubs: Transnational prison up-skilling and training model : research report with projected guidelines

Cilj raziskovalnega poročila v projektu Razvoj modelov izobraževanja zaprtih oseb (Transnational prison up-skilling and training model – SkillHUBS) je bilo...

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim