Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Poročila o projektih Archives

17. 2. 2023

Poročilo o Tednih vseživljenjskega učenja (TVU) 2022

Tedne vseživljenjskega učenja (TVU) 2022 smo kljub dvojnemu tveganju spet izpeljali v spomladanskem terminu. Načrte bi nam lahko prekrižal nov...

14. 2. 2023

Poročilo o spremljanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba v letu 2021

V poročilu predstavljamo analizo doseganja kazalnikov po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalni dejavnosti v IO v organizacijah, ki...

14. 2. 2023

Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji 2022/2023: analiza in zaključno poročilo

Andragoški center Slovenije (ACS) z različnimi dejavnostmi ozavešča in informira najširšo javnost o pomenu in nujnosti učenja v vseh življenjskih...

13. 2. 2023

Potrebe po javnoveljavnih programih za odrasle, ki ne dajejo javnoveljavne izobrazbe

Na ACS smo na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pripravili Poročilo o potrebah po pripravi in izvajanju...

7. 2. 2023

Povzetek končnega evalvacijskega poročila projekta Goal – Svetovanje odraslim v izobraževanju

Povzetek predstavlja enega od rezultatov v mednarodnem Erasmus KA3+ projektu GOAL – Svetovanje odraslim v izobraževanju (februar 2015–januar2018). Glavni namen...

12. 2. 2022

Poročilo o Tednih vseživljenjskega učenja (TVU) 2021

Naslovnica končnega poročila o TVU 2021.

Po lanski jubilejni izpeljavi 25. Tednov vseživljenjskega učenja (TVU), ki je v veliki meri tekla v virtualnem okolju, je tudi...

12. 2. 2022

Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji 2021/2022: analiza in zaključno poročilo

Naslovnica končnega poročila o Pregledu ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji 2021/2022.

Andragoški center Slovenije (ACS) z različnimi dejavnostmi ozavešča in informira najširšo javnost o pomenu in nujnosti učenja v vseh življenjskih...

7. 2. 2022

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2020

Naslovnica Poročila o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2020.

V poročilu predstavljamo analizo doseganja kazalnikov po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. Poročilo predstavlja...

5. 1. 2022

Poročilo o uresničevanju Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 2013–2020)

Naslovnica končnega poročila o uresničevanju ReNPIO 2013–2020.

Konec leta 2020 se je izteklo sedemletno obdobje uresničevanja Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje...

20. 12. 2021

Informativno-svetovalna dejavnost in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za zaposlene 2016–2022

Knjižica povzema najpomembnejše ugotovitve projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 (krajše Svetovanje za zaposlene...

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content