Andragoški center Slovenije

Andragoški

Poročila o projektih Archives | Page 3 of 4 | Andragoški center Republike Slovenije

23. 1. 2019

Vodila za uporabo pripomočkov za svetovanje zaposlenim (1. del)

Vodila za uporabo pripomočkov za svetovanje zaposlenim so nastala kot strokovno gradivo, namenjeno spodbujanju kakovostnega svetovanja za zaposlene. Pripravljena so...

22. 1. 2019

Strokovna merila za merjenje rezultatov in učinkov svetovanja

Strokovno gradivo je nastalo v okviru projekta Strokovna podpora informativno svetovalnih dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 (v nadaljevanju...

21. 1. 2019

Strokovne podlage za posodobitev programa temeljnega usposabljanja za strokovne delavce Središč za samostojno učenje (SSU), v skladu s smernicami

Strokovne podlage za posodobitev programa temeljnega usposabljanja za strokovne delavce Središč za samostojno učenje (SSU), v skladu s smernicami so...

19. 12. 2018

Izvajanje in spremljanje programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2017

Letno poročilo o izvajanju in spremljanju programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja na ACS pripravljamo že deveto leto. Izobraževalna dejavnost, ki...

26. 4. 2018

Svetovanje odraslim v izobraževanju, Erasmus+ KA3 projekt GOAL : predstavitev in povzetek rezultatov

V brošuri predstavljamo triletno delo razvojnega projekta Svetovanje odraslim v izobraževanju (Guidance and Orientation in Adult Learning – GOAL), ki...

26. 4. 2018

Poročilo o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016. Tematske študije

Ta zvezek Poročila o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC je namenjen podrobnejši predstavitvi izvedenih tematskih študij, ki so potekale v okviru...

22. 1. 2018

Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014: predstavitev dosežkov aktivnosti 2: Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje neformalnega učenja odraslih od 2012 do 2014

Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih od 2012 do 2014 je ena od dveh aktivnosti, ki smo ju na Andragoškem...

22. 1. 2018

Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014: predstavitev dosežkov aktivnosti 1: Razvoj pismenosti odraslih od 2011 do 2014

Razvoj pismenosti odraslih je ena od dveh aktivnosti, ki smo ju na Andragoškem centru Slovenije izpeljevali v sklopu projekta Razvoj...

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim