Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Poročila o projektih Archives

22. 10. 2020

Svetovalni pripomočki za učenje učenja

Zbirke svetovalnih pripomočkov so odgovor na potrebe svetovalcev, ki se soočajo z vse večjo raznolikostjo odraslih, ki se vključujejo v...

10. 8. 2020

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2019

V poročilu predstavljamo analizo dejavnosti središč ISIO, ki se izvaja s spremljanjem svetovalne dejavnosti kot enem od štirih načinov presojanja...

30. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje ključne kompetence kulturna zavest in izražanje v turistični dejavnosti

V tem besedilu je opisana kulturna kompetenca v turistični dejavnosti. V uvodnem delu so navedeni temeljni strateški dokumenti, ki jih...

30. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje ključne kompetence kulturna zavest in izražanje

V tem besedilu je opisana kompetenca kulturna zavest in izražanje. V prvem delu so navedena temeljna besedila: Evropska agenda za...

29. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje socialne kompetence v delovnem okolju

V socialni kompetenci sta poudarjena dobra, dvostranska komunikacija in velik potencial v ljudeh, ki ga je treba spodbuditi in motivirati,...

29. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje socialne kompetence v osebnem okolju

V socialni kompetenci sta poudarjena dobra, dvostranska komunikacija in velik potencial v ljudeh, ki ga je treba spodbuditi in motivirati,...

29. 4. 2020

Vprašalnik in smernice za vrednotenje državljanske kompetence

Državljanska kompetenca je v različnih evropskih dokumentih prepoznana kot ena ključnih kompetenc, ki jih potrebujejo vsi ljudje za osebno izpolnitev...

29. 4. 2020

Svetovalna dejavnost prek sodobnih medijev

Gradivo je nastalo v okviru projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 z namenom, da...

27. 4. 2020

Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji v šolskem letu 2006/2007: poročilo in analiza

V poročilu predstavljamo rezultate analize izobraževalne ponudbe, zbrane in objavljene v Pregledu ponudbe izobraževanja odraslih za šolsko leto 2006/2007 (http://pregled.acs.si)....

27. 4. 2020

Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji v šolskem letu 2007/2008: poročilo in analiza

V poročilu predstavljamo rezultate analize izobraževalne ponudbe, zbrane in objavljene v Pregledu ponudbe izobraževanja odraslih za šolsko leto 2007/2008 (http://pregled.acs.si)....

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content