Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

10. 8. 2020

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2019

V poročilu predstavljamo analizo dejavnosti središč ISIO, ki se izvaja s spremljanjem svetovalne dejavnosti kot enem od štirih načinov presojanja kakovosti v središčih ISIO. V njem so zajeti tako podatki o dejavnostih informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2019 (dejavnost ISIO) kot tudi dejavnosti svetovanja zaposlenim iz Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 (Svetovanje zaposlenim).

V spremljanje je bilo v letu 2019 v skladu z modelom zajetih osem od desetih temeljnih področij presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih: Potencialni svetovanci (ciljne skupine), Osebje, Viri, oprema, informacijske baze, pripomočki, Svetovalni proces, Partnerstvo, Informiranje in promocija, Presojanje in razvijanje kakovosti ter Rezultati. V spremljanje nista vključeni dve področji: Vodenje, upravljanje, organiziranost in Učinki.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content