Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Študije in raziskave Archives

3. 1. 2022

Izobraževanje odraslih in svetovanje na daljavo med pandemijo

V začetku pandemije v letu 2020 smo se srečali z mnogimi vprašanji in imeli bolj malo odgovorov. Pokazala se je...

24. 11. 2020

Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi

Namen študije je bil bolje opisati delovno aktivne prebivalce z nizkimi spretnostmi. V začetku so predstavljeni poudarki in povzetki elaborata....

22. 10. 2020

Izkušnje z izobraževanjem odraslih na daljavo v času pandemije

Pandemija COVID-19 je zarezala v vse pore družbenega in osebnega življenja, močno tudi na področje izobraževanja. Po prvih odzivih, ko...

20. 2. 2019

Raziskovalno poročilo – strokovne podlage in priporočila

Tretji zvezek Poročila o raziskavi spretnosti odraslih PIAAC 2016 prinaša vrsto priporočil in idej o tem, na katerih področjih raziskovalci...

19. 2. 2019

Poročilo o raziskavi spretnosti odraslih PIAAC 2016. Metodologija, izvedba in kakovost raziskave: raziskovalno poročilo

V tem prvem zvezku Poročila o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016, ki je potekala v okviru projekta »Merjenje učinkovitosti sistema...

19. 2. 2019

Poročilo o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016 – tematske študije

Drugi zvezek Poročila o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC je namenjen podrobnejši predstavitvi izvedenih tematskih študij, ki so potekale v okviru...

26. 4. 2018

Poročilo o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016. Tematske študije

Ta zvezek Poročila o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC je namenjen podrobnejši predstavitvi izvedenih tematskih študij, ki so potekale v okviru...

22. 1. 2018

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 6, Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih svetovalcev za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih (SVK)

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih sodi že od vsega začetka med eno izmed temeljnih dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju...

22. 1. 2018

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 5, Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih vodij in svetovalcev oz. mentorjev pri organiziranem samostojnem učenju (SSU)

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih sodi že od vsega začetka med eno izmed temeljnih dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju...

22. 1. 2018

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 4, Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih vodij in svetovalcev v središčih za informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (Središča ISIO)

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih sodi že od vsega začetka med eno izmed temeljnih dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju...

© 2022 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content