Andragoški center Slovenije

Andragoški

Študije in raziskave Archives | Andragoški center Republike Slovenije

20. 2. 2019

Raziskovalno poročilo – strokovne podlage in priporočila

Tretji zvezek Poročila o raziskavi spretnosti odraslih PIAAC 2016 prinaša vrsto priporočil in idej o tem, na katerih področjih raziskovalci...

19. 2. 2019

Poročilo o raziskavi spretnosti odraslih PIAAC 2016. Metodologija, izvedba in kakovost raziskave: raziskovalno poročilo

V tem prvem zvezku Poročila o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016, ki je potekala v okviru projekta »Merjenje učinkovitosti sistema...

19. 2. 2019

Poročilo o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016 – tematske študije

Drugi zvezek Poročila o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC je namenjen podrobnejši predstavitvi izvedenih tematskih študij, ki so potekale v okviru...

26. 4. 2018

Poročilo o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016. Tematske študije

Ta zvezek Poročila o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC je namenjen podrobnejši predstavitvi izvedenih tematskih študij, ki so potekale v okviru...

22. 1. 2018

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 6, Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih svetovalcev za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih (SVK)

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih sodi že od vsega začetka med eno izmed temeljnih dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju...

22. 1. 2018

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 5, Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih vodij in svetovalcev oz. mentorjev pri organiziranem samostojnem učenju (SSU)

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih sodi že od vsega začetka med eno izmed temeljnih dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju...

22. 1. 2018

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 4, Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih vodij in svetovalcev v središčih za informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (Središča ISIO)

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih sodi že od vsega začetka med eno izmed temeljnih dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju...

22. 1. 2018

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 3, Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih mentorjev v Programu projektno učenje za mlajše odrasle (PUM)

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih sodi že od vsega začetka med eno izmed temeljnih dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju...

22. 1. 2018

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 2, Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih učiteljev v programih usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU)

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih sodi že od vsega začetka med eno izmed temeljnih dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju...

22. 1. 2018

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 1, Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih vodij in mentorjev študijskih krožkov

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih sodi že od vsega začetka med eno izmed temeljnih dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju...

© 2020 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim