Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Študije in raziskave Archives

19. 2. 2019

Poročilo o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016 – tematske študije

Drugi zvezek Poročila o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC je namenjen podrobnejši predstavitvi izvedenih tematskih študij, ki so potekale v okviru...

26. 4. 2018

Poročilo o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016. Tematske študije

Ta zvezek Poročila o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC je namenjen podrobnejši predstavitvi izvedenih tematskih študij, ki so potekale v okviru...

22. 1. 2018

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 6, Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih svetovalcev za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih (SVK)

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih sodi že od vsega začetka med eno izmed temeljnih dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju...

22. 1. 2018

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 5, Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih vodij in svetovalcev oz. mentorjev pri organiziranem samostojnem učenju (SSU)

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih sodi že od vsega začetka med eno izmed temeljnih dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju...

22. 1. 2018

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 4, Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih vodij in svetovalcev v središčih za informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (Središča ISIO)

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih sodi že od vsega začetka med eno izmed temeljnih dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju...

22. 1. 2018

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 3, Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih mentorjev v Programu projektno učenje za mlajše odrasle (PUM)

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih sodi že od vsega začetka med eno izmed temeljnih dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju...

22. 1. 2018

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 2, Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih učiteljev v programih usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU)

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih sodi že od vsega začetka med eno izmed temeljnih dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju...

22. 1. 2018

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 1, Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih vodij in mentorjev študijskih krožkov

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih sodi že od vsega začetka med eno izmed temeljnih dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju...

22. 12. 2017

DIMA: Needs Assessment and Gap Analysis at National and EU Level – comparative report

Poročilo predstavlja oceno potreb in analizo pomanjkljivosti na področju ponudbe izvajalcev programov za odrasle v štirih partnerskih državah projekta Orodje...

27. 10. 2017

Razvoj kakovosti izobraževanja odraslih : notranje in zunanje presojanje kakovosti

V letih 2007 in 2008 smo na Andragoškem centru opravili obsežno empirično študijo v omrežju izvajalcev formalnega srednjega poklicnega in...

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content