Andragoški center Slovenije

Andragoški

Študije in raziskave Archives

22. 1. 2018

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 1, Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih vodij in mentorjev študijskih krožkov

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih sodi že od vsega začetka med eno izmed temeljnih dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju...

22. 12. 2017

DIMA: Needs Assessment and Gap Analysis at National and EU Level – comparative report

Poročilo predstavlja oceno potreb in analizo pomanjkljivosti na področju ponudbe izvajalcev programov za odrasle v štirih partnerskih državah projekta Orodje...

27. 10. 2017

Razvoj kakovosti izobraževanja odraslih : notranje in zunanje presojanje kakovosti

V letih 2007 in 2008 smo na Andragoškem centru opravili obsežno empirično študijo v omrežju izvajalcev formalnega srednjega poklicnega in...

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim