Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 12. 2017

DIMA: Needs Assessment and Gap Analysis at National and EU Level – comparative report

Poročilo predstavlja oceno potreb in analizo pomanjkljivosti na področju ponudbe izvajalcev programov za odrasle v štirih partnerskih državah projekta Orodje za oblikovanje, izvajanje in spremljanje uresničevanja strategij izobraževanja odraslih – DIMA.

Rezultati, predstavljeni v tem poročilu, izhajajo iz treh različnih instrumentov za zbiranje podatkov: spletna raziskava, individualni razgovori in razprave v fokusnih skupinah. V vsaki od sodelujočih držav (na Cipru, Irskem, Slovaškem in v Sloveniji) smo izvedli razmeroma obsežno spletno anketo med izvajalci in analizirali njihove odgovore. Spletno raziskavo je izvedel slovenski projektni partner, drugi partnerji pa so izdelali povzetke posameznih intervjujev in razprav v fokusnih skupinah.

Poročilo je razdeljeno na več poglavij in podpoglavij, ki logično sledijo rezultatom vseh treh instrumentov. Prvi instrument, spletna raziskava, je predstavljen v grafih in tabelah. Ta del je v primerjavi z drugimi dvema predstavljenima instrumentoma precej obsežen.

Namen poročila je predstaviti teme, potrebe in probleme na področju izobraževanja odraslih v vsaki državi. Ugotovitve bodo podprle pristope za reševanje teh problemov ter metode odločanja in načrtovanja, ki so skupne ali podobne v vseh partnerskih državah.

Poročilo opisuje rešitve, ki so bile sprejete v samo eni ali dveh partnerskih državah in so primeri dobre prakse za druge.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content