Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Strateški dokumenti Archives

5. 9. 2019

Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020

Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 13–20) je pomemben strateški dokument in podlaga...

23. 7. 2019

Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) je pripravilo publikacijo Manifesto for Adult Learning in the 21st Century. Manifest določa cilje...

18. 7. 2019

Izhodišča za delovanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih

V letu 2014 je Andragoški center Slovenije skupaj z omrežjem svetovalcev za kakovost uskladil strokovna Izhodišča za delovanje svetovalcev za...

28. 2. 2019

Strateške podlage za prenovo programa Osnovna šola za odrasle (OŠO)

Strokovne podlage za prenovo programa Osnovna šola za odrasle (OŠO) je oblikovala Nacionalna ekspertna skupina za prenovo programa oziroma strokovnjaki,...

26. 4. 2018

Digitalna Slovenija 2020 – Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020

Digitalna Slovenija 2020 – Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 je krovna strategija, ki določa ključne strateške razvojne usmeritve....

26. 4. 2018

Vizija Slovenije

26. 4. 2018

Strategija dolgožive družbe

Strategija dolgožive družbe opredeljuje vizijo in glavne cilje pri oblikovanju odgovorov na izzive zaradi spremenjene starostne strukture prebivalstva v Sloveniji...

22. 12. 2017

Strategija za dvigovanje ravni pismenosti v Sloveniji in strokovne podlage

Nacionalna raziskava pismenosti odraslih, starih od 16 do 65 let, je leta 1998 pokazala, da je v Sloveniji 77% odraslega...

© 2022 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content