Andragoški center Slovenije

Andragoški

Strateški dokumenti Archives | Andragoški center Republike Slovenije

18. 7. 2019

Izhodišča za delovanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih

V letu 2014 je Andragoški center Slovenije skupaj z omrežjem svetovalcev za kakovost uskladil strokovna Izhodišča za delovanje svetovalcev za...

28. 2. 2019

Strateške podlage za prenovo programa Osnovna šola za odrasle (OŠO)

Strokovne podlage za prenovo programa Osnovna šola za odrasle (OŠO) je oblikovala Nacionalna ekspertna skupina za prenovo programa oziroma strokovnjaki,...

26. 4. 2018

Vizija Slovenije

26. 4. 2018

Strategija dolgožive družbe

Strategija dolgožive družbe opredeljuje vizijo in glavne cilje pri oblikovanju odgovorov na izzive zaradi spremenjene starostne strukture prebivalstva v Sloveniji...

22. 12. 2017

Strategija za dvigovanje ravni pismenosti v Sloveniji in strokovne podlage

Nacionalna raziskava pismenosti odraslih, starih od 16 do 65 let, je leta 1998 pokazala, da je v Sloveniji 77% odraslega...

22. 12. 2017

Resolucija o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih v RS do leta 2010

Uveljavljanje globalne informacijske družbe temelji na vse hitrejših tehnoloških, gospodarskih in družbenih spremembah, ki terjajo vse večjo prožnost ljudi. Nujni...

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim