Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

14. 2. 2024

Habitus senzibilno svetovanje za doseganje odraslih iz deprivilegiranih okolij: Priporočila za politiko

Naslovnica priporočila za politiko z naslovom Habitus senzibilno svetovanje za doseganje odraslih iz deprivilegiranih okolij.

Priporočila za politiko so nastala v projektu Erasmus+ ReachOut, Terensko delo v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih za zaposlene iz deprivilegiranih okolij, 2022–2024. Glavni cilj projekta je bil izboljšati pristope v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih, da bodo v izobraževanje in usposabljanje vključeni tudi zaposleni iz deprivilegiranih okolij.

Priporočila za politiko so strateški dokument s priporočili za izboljšanje doseganja zaposlenih iz deprivilegiranih okolij za odločevalce na ravni nacionalnih politik v državah partnericah projekta (Avstrija, Češka Republika, Nemčija in Slovenija), ki je nastal na podlagi izkušenj in premisleka vseh partnerjev projekta.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content