Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Operativni dokumenti Archives

23. 11. 2020

Izhodišča za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle

Pripravo Izhodišč za pripravo javnoveljavnih programov za odrasle je predvidel novi ZIO-1 iz 2018, ki je na novo opredelil javnoveljavne...

23. 11. 2020

Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba

Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1) določa svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih kot eno od vsebin javne službe na področju izobraževanja...

1. 9. 2020

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2020

V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih se izvajanje nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji določi z letnim programom,...

22. 7. 2019

Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2016

Vlada RS je 10. marca 2016 sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2016 (LPIO2016). Z njim so določeni...

27. 11. 2018

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2019

Vlada je na 262. dopisni seji 1. avgusta sprejela Letni program izobraževanja odraslih za leto 2019 (LPIO 2019). Pripravila so ga Ministrstvo za...

26. 4. 2018

Smernice za izvajanje ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020

Aktivna politika zaposlovanja (APZ) je eden od ukrepov, s katerim lahko država na trgu dela prispeva k povečevanju zaposlenosti in...

22. 12. 2017

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013

Osrednji cilj tega dokumenta je zagotoviti sredstva za številne projekte za krepitev institucionalne in administrativne usposobljenosti, spodbujanje raziskav in podjetništva...

22. 12. 2017

Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

Med pripravo operativnega programa (OP) je bil na podlagi analize stanja opredeljen ožji nabor področij, v katera se bodo vlagala...

22. 12. 2017

Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2018

V skladu s 24. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) se izvajanje...

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content