Andragoški center Slovenije

Andragoški

Operativni dokumenti Archives | Andragoški center Republike Slovenije

22. 7. 2019

Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2016

Vlada RS je 10. marca 2016 sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2016 (LPIO2016). Z njim so določeni...

27. 11. 2018

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2019

Vlada je na 262. dopisni seji 1. avgusta sprejela Letni program izobraževanja odraslih za leto 2019 (LPIO 2019). Pripravila so ga Ministrstvo za...

26. 4. 2018

Smernice za izvajanje ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020

Aktivna politika zaposlovanja (APZ) je eden od ukrepov, s katerim lahko država na trgu dela prispeva k povečevanju zaposlenosti in...

22. 12. 2017

Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

Med pripravo operativnega programa (OP) je bil na podlagi analize stanja opredeljen ožji nabor področij, v katera se bodo vlagala...

22. 12. 2017

Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2018

V skladu s 24. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) se izvajanje...

© 2020 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim