Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 12. 2017

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013

Osrednji cilj tega dokumenta je zagotoviti sredstva za številne projekte za krepitev institucionalne in administrativne usposobljenosti, spodbujanje raziskav in podjetništva (podpiranje mladih raziskovalcev, razvoj kompetenčnih centrov v gospodarstvu, spodbujanje mentorstva mladim), izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja in spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti različnih ranljivih skupin.

Dobro razvit človeški kapital bo namreč zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti. Prav slednje namreč pozitivno prispeva k večji zaposlenosti, socialni vključenosti, zmanjševanju regionalnih razlik in visokemu življenjskemu standardu.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content