Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Priročniki Archives

14. 2. 2024

Terensko delo v svetovanju za zaposlene iz deprivilegiranih okolij: Priročnik za samostojno učenje

Naslovnica priročnika za samostojno učenje z naslovom Terensko delo v svetovanju za zaposlene iz deprivilegiranih okolij.

Priročnik za samostojno učenje je nastal v projektu Erasmus+ ReachOut, Terensko delo v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih za zaposlene...

6. 2. 2024

Priročnik za iskanje skupnih rešitev pri terenskem delu z mladimi

Naslovnica publikacije z naslovom Priročnik za iskanje skupnih rešitev pri terenskem delu z mladimi.

Priročnik želi ponuditi razlago in orodja za izboljšanje kakovosti terenskega dela z vzpostavitvijo dialoga med zainteresiranimi stranmi. Za zaposlene v...

1. 3. 2023

Mentorjeva knjiga

Publikacija, ki nosi podnaslov Priročnik v programu PUM-O, povzema temeljno paradigmo mentorjevega dela v programu PUM-O, ki bi jo lahko...

13. 12. 2021

Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene

Priročnik so napisale Nevenka Alja Gladek, dr. Eva Boštjančič, mag. Andreja Dobrovoljc, Vera Mlinar, Urška Pavlič in mag. Tanja Vilič...

11. 3. 2021

Promocija zdravja za mlade v lokalni skupnosti

Publikacijo je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Za boljšo ozaveščenost javnosti na področju zdravja je bil oblikovan projekt Krepitev...

1. 2. 2021

Svetovanje po internetnih orodjih

Gradivo je namenjeno vsem svetovalcem v izobraževanju odraslih. Spoznali bodo način svetovanja s pomočjo spletnih in mobilnih orodij ter ga...

7. 1. 2021

Kazalniki kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih

Nastanek priročnika so spodbudili razvoj področja svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, objava Smernic za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih,...

7. 1. 2021

Usposobljen za izvajanje izobraževanja v delovnem okolju

Priročnik za samostojno učenje Usposobljen za izvajanje izobraževanja v delovnem okolju se loteva aktualne teme: različnih vidikov usposobljenosti, položaja in...

17. 4. 2020

UVPZ – ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje znanj priseljencev in priseljenk

Cilj priročnika je prispevati k večjemu prepoznavanju potenciala priseljencev, ki v državah sprejema pogosto ostaja spregledan in neuresničen. V procesu...

17. 4. 2020

Spoznaj svoj življenjski slog : spodbujanje trajnostnega razvoja v izobraževalnih programih za (mlajše) odrasle. 5, Ne varčuj z lastno energijo! : energija človeka

V triletnem evropskem projektu Spoznaj svoj življenjski slog – Osveščanje za trajnostno (vzdržno) potrošnjo v izobraževalnih programih za manj izobražene...

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content