Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

7. 1. 2021

Kazalniki kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih

Nastanek priročnika so spodbudili razvoj področja svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, objava Smernic za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba, izkušnje z izpeljevanjem svetovalne dejavnosti po modelu ISIO ter izkušnje, pridobljene pri različnih projektih.

Avtorice priročnika, Urška Pavlič, mag. Tanja Vilič Klenovšek, mag. Andreja Dobrovoljc, Nevenka Alja Gladek in Vera Mlina, so izkušnjam iz svetovanja za zaposlene, dodale tudi širše premisleke o presojanju in razvijanju kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih.

V uvodu predstavljajo prakse in novosti na področju presojanja in razvijanja kakovosti v EU in Sloveniji ter dejavnosti ACS. V nadaljevanju pa je priročnik namenjen predstavitvi vsebinske nadgradnje področij kakovosti svetovalne dejavnosti v skladu s procesnim modelom presojanja in razvijanja kakovosti. Predstavljenih je 11 področij kakovosti s pripadajočimi standardi, kazalniki in primeri meril. Vsebina priročnika je podlaga tako za spremljanje in samoevalvacijo kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih v praksi, kot tudi za nadaljnje umeščanje tega področja v celosten sistem presojanja  in razvijanja kakovosti v izobraževanju odraslih na nacionalni ravni ter za usklajevanje z novostmi, ki jih je prinesel tudi Zakon o izobraževanju odraslih – ZI0-1 (2018).

Priročnik je  bil pripravljen v sklopu razvojnega ESS projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content