Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Razvoj pismenosti (2011–2014)

Pismenost

 

Naziv projektaRazvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja 2011–2014 (krajše Razvoj pismenosti 2011–2014)
Časovni okvirseptember 2011 – marec 2014
Vrednost projekta518.300,00 EUR
FinancerEvropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (15 %)
Kontaktna osebamag. Tanja Vilič Klenovšek
T: 01 5842 584
E: tanja.vilic.klenovsek@acs.si
Skrbnik pogodbe na MIZŠmag. Marko Šiška
NAMEN

S projektom Razvoj pismenosti ter ugotavljanja in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014 smo nadaljevali aktivnosti na področju razvoja pismenosti odraslih ter vrednotenja in priznavanja po neformalnih poteh pridobljenega znanja in izkušenj odraslih, ki so potekale v okviru projekta Razvoj pismenosti ter ugotavljanja in priznavanje neformalnega učenja od 2009 do 2011.

CILJI

Temeljni cilji projekta so bili:

 • pripraviti metodologijo in opisnike za izbrana področja temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc,
 • usposobiti strokovne delavce za izvajanje prenovljenih programov za prikrajšane skupine odraslih za dvig ravni pismenosti, računalniške pismenosti in v programih za mlade, ki zgodaj opustijo šolanje,
Preberi več
 • razviti nova učna gradiva za dvig ravni pismenosti,
 • širiti izpeljevanje pristopov za vrednotenje in priznavanja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj odraslih v vsa omrežja izobraževanja odraslih,
 • razviti nova orodja in pristope za vrednotenje in priznavanja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj odraslih in
 • usposobiti strokovne delavce za izvajanje postopkov vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj odraslih.
OPIS

Projekt je razdeljen na dve aktivnosti, ki sta nadalje razdeljeni v posamezne naloge, predstavljata pa vsebinsko zaokroženi celoti za doseganje ciljev projekta. Prva aktivnost Razvoj pismenosti odraslih od 2011 do 2014 je bila namenjena razvoju metodologije in pripravi opisnikov temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc. Druga aktivnost Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih od 2012 do 2014 je bila namenjena nadaljnjemu razvoju in implementaciji modelov in orodij za ugotavljanje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in izkušenj odraslih.

Preberi več

Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Razvojna prioriteta Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja je posebej poudarjala, da razvoj virov v sodobni družbi vse bolj temelji ne samo na formalnem, temveč tudi drugih, neformalnih oblikah in načinih učenja in izobraževanja. Tako je bila v projektu posebna skrb namenjena ustvarjanju novih možnosti za vključevanje različnih skupin odraslih (še posebej tistih, ki so prikrajšane z vidika vključenosti v vseživljenjsko učenje) v neformalno učenje za pridobivanje ključnih kompetenc za vključevanje v nadaljnje izobraževanje ali učenje, za uspešno delovanje na trgu dela in za večjo socialno vključenost.

Elemente vseživljenjskega učenja smo krepili tudi z nadaljnjim razvijanjem in uveljavljanjem postopkov vrednotenja in priznavanja znanja, pridobljenega v neformalnem in priložnostnem učenju na področju izobraževanja odraslih, s čimer so se odraslim odprle nove možnosti za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje in nove priložnosti na trgu dela.

KLJUČNI DOSEŽKI

Ključni dosežki aktivnosti Razvoj pismenosti odraslih od 2011 do 2014 so objavljeni tukaj.

Doseženi rezultati aktivnosti Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih od 2012 do 2014 so:

 • strokovno gradivo Predlog za sistemsko umeščanje modela ugotavljanja in priznavanja neformalnega učenja odraslih v omrežje izobraževanja odraslih,
 • knjižica s predstavitvijo rezultatov druge aktivnosti projekta,
Preberi več
 • zaključna konferenca projekta z naslovom Razvijamo temeljne možnosti odraslih in odkrivamo skrito znanje,
 • vprašalnik in smernice za vrednotenje kompetence digitalna pismenost,
 • strokovna vodila in vprašalnik za merjenje kompetenc vsakdanjega življenja: Kompetence vsakdanjega življenja: delovni zvezek in elektronski vprašalnik,
 • elektronski vprašalnik za vrednotenje kompetence digitalna pismenost,
 • priročnik Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih,
 • osnutek predloga z sistemsko umeščanje modela ugotavljanja in priznavanja neformalnega učenja odraslih v omrežje izobraževanja odraslih,
 • program spopolnjevanja za svetovalce za ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.
 • program Temeljnega usposabljanja svetovalcev za vrednotenje v Centrih vseživljenjskega učenja,
 • program Usposabljanja informatorjev v postopkih vrednotenja v Centrih vseživljenjskega učenja,
 • strategijo diseminacije rezultatov projekta Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja iz pilotnega obdobja 2010-2011,
 • priročnik za svetovalce Ugotavljanje, vrednotenje in razvijanje kompetence načrtovanje kariere,
 • elektronski vprašalnik za merjenje kompetence »načrtovanje kariere«,
 • spletni portal – Vrednotenje neformalno pridobljenega znanja odraslih (http://vpnz.acs.si),
 • sklop obrazcev za strokovne delavce za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content