Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

8. 11. 2017

a/a

Knjižnica

Knjižnica ACS je nesamostojna specialna knjižnica, ki deluje na Andragoškem centru Slovenije. V svoji zbirki hrani predvsem gradiva s področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. Izbirate lahko med več kot 11.000 enotami gradiva. Na voljo je skoraj 170 domačih in tujih revij in časopisov, od tega 38 z rednim dotokom.

Pri nas najdete tudi številne priročnike, slovarje, enciklopedije ipd., prebirate lahko različne revije. Fond knjižnice ACS je uvrščen v COBISS/OPAC. Z medknjižnično izposojo lahko pridobite knjige iz naše oziroma drugih knjižnic po Sloveniji. Pomagamo vam poiskati elektronske vire.

Izposoja gradiva in uporaba drugih storitev

Knjižnico lahko obiščete vsak delovnik, vendar se morate za obisk predhodno dogovoriti po telefonu, e-pošti ali Facebooku.

Stik

Kontaktna oseba: Ana Peklenik
T: 01 5842 575
E-pošta: knjiznica@acs.si

Spremljajte nas na naši strani na Facebooku, kjer objavljamo novosti in dogodke, seznanjamo z delom naših sodelavcev in ponujamo namige za branje in izobraževanje. Veseli smo vaših komentarjev.

Z novostmi in dogodki vas seznanjamo tudi v e-Novičkah, kjer v rubriki Knjižnica ACS predstavljamo novosti v obliki kratkih predstavitev publikacij ter vas seznanjamo z drugimi dejavnostmi knjižnice.

Kaj nudimo?

V knjižnici si lahko izposodite, preberete ali fotokopirate literaturo (knjige, revije, zvočne in videoposnetke) o:

  • izobraževanju odraslih (v posameznih državah),
  • osnovnih pojmih, teorijah, načelih izobraževanja odraslih,
  • politiki, financiranju, reformah,
  • organizaciji izobraževanja odraslih: učnih predmetih, osebju, učnih postopkih, metodiki poučevanja, učilih, učinkovitih načinih učenja,
  • ljudskih univerzah, ljudskih visokih šolah in podobnih organizacijah,
  • izobraževanju posebnih skupin odraslih: starejših, žensk, brezposelnih, manj pismenih, odraslih s posebnimi potrebami,
  • strokovnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju,
  • visokošolskem izobraževanju,
  • izobraževanju in usposabljanju v podjetjih in drugih organizacijah.

Vpis in izposoja sta brezplačna. Pri vpisu je treba pokazati osebni dokument s fotografijo.

Kdo so naši uporabniki?

Knjižnica ACS je dobro založena s strokovno literaturo svojega področja, zato je še posebej uporabna za izobraževalce odraslih. Tu med drugim najdete primeren prostor za pripravo na izobraževanje in mirno brskanje po literaturi. Obrnete se lahko po pomoč in svetovanje pri iskanju ustreznih virov, lahko tudi povprašate in se seznanite z domačimi in tujimi podatkovnimi bazami. Kot v vsaki knjižnici lahko tudi tu poiščete gradivo, ki ga potrebujete za svoje delo ali zgolj prosti čas. Najdete nasvete o vseživljenjskem iskanju znanj, med drugim se lahko spoznate tudi z delom ACS, dogovorite se za sodelovanje in svoj prispevek h krepitvi kakovosti življenja.

Veliko pa lahko v knjižnici najdete tudi prihodnji izobraževalci odraslih, tj. študentje: dostopate do strokovnega gradiva, izkoristite prijeten in miren prostor za študij. Ponudimo vam tudi pomoč pri iskanju ustreznega gradiva tako v domači kot tujih podatkovnih bazah. Mirno lahko prelistate številne zanimive revije ali si jih izposodite na dom. Dodatna prednost naše knjižnice je tudi ta, da lahko preko nas v stik lahko pridete z našimi raziskovalci ali se dogovorite za morebitno prostovoljno delo na centru, s čimer pridobite bogate izkušnje.

Ne nazadnje lahko tu spoznate ACS in njegovo delovanje.

Obišče pa nas seveda lahko kdorkoli! Svojim uporabnikom želimo ponuditi koristne informacije tako v knjižnici kot tudi na hitro dostopnih mestih.

Delovanje knjižnice ureja Pravilnik o delu knjižnice ACS.

Pomembni dokumenti:

Strateški načrt specialne knjižnice Andragoškega centra Slovenije (ACS) za obdobje 2024–2028

Gradnja in razvoj knjižnične zbirke ter zagotavljanje drugih informacijskih virov v specialni knjižnici Andragoškega centra Slovenije

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content