Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Neformalno učenje
Naziv projektaPodnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju
Časovni okvir1. 3. 2022 – 20. 11. 2023
FinancerMinistrstvo za okolje, podnebje in energijo s sredstvi Sklada za podnebne spremembe
Kontaktna osebadr. Nevenka Bogataj
T: 01 5842 579
E: nevenka.bogataj@acs.si
NAMEN

Namen projekta je pospešeno, realno in racionalno odzivanje na delovanje in vse večja nihanja narave. Želimo zapolniti vrzeli v znanju, da bi s svojimi odločitvami povzročali čim manj škode drugim in naravi. S sodelovanjem javnih zavodov na področju izobraževanja želimo doseči sinergije in povezavo podnebnih ciljev in vsebin z vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj. Želimo komunicirati o naravi, podnebnih spremembah in našem odzivanju nanje na več ravneh zahtevnosti.

CILJI

​Temeljni cilj projekta je konceptualizirati način vključevanja podnebnih ciljev in vsebin v izobraževanje, oblikovati, izpeljati in ovrednotiti izobraževalni program, oblikovati nova in posodobiti obstoječa učna gradiva z novimi vsebinami o podnebnih spremembah in didaktičnimi pristopi za njihovo razumevanje in upoštevanje.

 

Preberi več

Prispevali bomo k posodobitvi Nacionalnih smernice VITR , podprli dobre prakse učenja odraslih in zasnovali demonstracijske prakse VITR, ki bodo kar najbolje vključile odziv na spreminjanje podnebja.

Podrobnejši cilji projekta so:

 • Prispevati k razumevanju osnovnih naravoslovnih pojmov in dinamike procesov
 • Pospešiti trajnostne spremembe v izobraževanju odraslih;
 • Krepiti in graditi odzivnost ter aktivirati participacijo javnosti z novimi pristopi kot je npr. znanstveno zasnovano opazovanje
 • Pripraviti učne vire o zgledih odzivanja na vremenske/podnebne izzive;
 • Nadgraditi dobro prakso programov in institucij v izobraževanju odraslih.
OPIS

S projektom nadgrajujemo sporočila Letnega posveta o izobraževanju odraslih 2021, kjer smo prisluhnili predavanjema prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj Kako (pre)živeti na planetu, ki ne raste in dr. Nevenke Bogataj Narava – izziv izobraževanju odraslih: kako se nanj odzivamo?.

 

Preberi več

S projektom nadgrajujemo Vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR) za odrasle in uresničujemo medsektorsko sodelovanje. Sodelujemo z  izobraževalnimi javnimi zavodi, torej zajemamo vsa področja izobraževanja, kot ciljno skupino pa vse prebivalstvo Slovenije.

V programe in delovanje organizacij, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem odraslih, bomo vgradili nove informacije in znanja, jim ponudili nove didaktične pristope, orodja in učna gradiva. Poleg tega bomo oblikovali merila dobre prakse, pilotne in demonstracijske ustanove. Posodobili bomo Smernice VITR ter komunicirali z različnimi javnostmi na več komunikacijskih kanalih ter na več ravneh zahtevnosti. učna gradiva

Projekt financira Ministrstvo za okolje, prostor in energijo s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

AKTIVNOSTI

V osmih vsebinskih sklopih projekta bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • priprava osnutka koncepta IO vključno z merili, kazalniki in manjšimi usposabljanji;
 • oblikovanje programa in analize ponudbe, gradiv in orodij zanj, testna izvedba in priprava orodij za spremljanje;
Preberi več
 • posodobitev izbranih učnih virov in izdelava novih učnih virov, zagotavljanje njihove javne dostopnosti (tisk, splet), njihovo vzdrževanje in nadgradnja ter predlogi razvoja;
 • testiranje kriterijev za pilotne in demonstracijske VIZ in njihova povezava s testno izvedbo programa in uporabo didaktičnih orodij;
 • izvedbene usmeritve za VITR v IO in komunikacija z javnostjo na več ravneh zahtevnosti;
 • osnutek posodobitve Smernic VITR (2007) s podnebnimi vsebinami v povezavi z analizo, drugimi vsebinskimi sklopi skladno z usmeritvami drugih javnih zavodov;
 • osnutek izhodišč za uvajanje programa v VIZ v IO;
 • podpora organizacijam VIZ za izvajanje krajših aktivnosti/ praks, povezanih s podnebnimi cilji, ki so v Sloveniji že uveljavljene.

https://znamenjatrajnosti.si/podnebje/

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content