Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

YouthReach (2021–2024)

Svetovanje
Naziv projekta (v angleščini)Poti v družbo: Vključevanje mladih – vključujoč in transformativni okvir za vse (YouthReach: Outreach – Inclusive and Transformative Framework for All)
Časovni okvir1. 11. 2021 – 31. 1. 2024
ProgramErasmus+, KA2
PartnerjiLaboratory of Studies and Research on Social Intervention – LERIS (Francija)
The Institute for Training in Educational Professions – IFME, (Francija)
ARETÉS soc. cooperativa (Italija)
Fakulteta za socialno delo (Slovenija)
Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana (Slovenija)
Andragoški center Slovenije (Slovenija)
Zavod BOB (Slovenija)
Pravna fakulteta (Hrvaška)
Aktivni Građani (Hrvaška)
Universitad Autònoma de Barcelona, Department of Applied Pedagogy (Španija)
Kontaktni osebiNatalija Žalec, spec.
T: 01 5842 587
E: natalija.zalec@acs.si

 

Mag. Andreja Dobrovoljc
T: 01 5842 594
E: andreja.dobrovoljc@acs.si

NAMEN

Glavni namen projekta je oblikovati modul usposabljanja za strokovne delavce (na področju socialnega dela, izobraževanja odraslih, za prostovoljce), ki izvajajo terensko delo z mladimi, ter metodologijo terenskega dela, ki jo bodo lahko strokovni delavci uporabljali pri svojem strokovnem delu z ranljivimi skupinami mlajših odraslih.

CILJI

Glavni cilji projekta so zmanjšati vrzel med usposabljanjem in prakso strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih, socialnih delavcev in drugih strokovnjakov v različnih ustanovah na področju dela z mlajšimi odraslimi, strokovnih delavcev in prostovoljcev, ki izvajajo terensko delo, ter mladimi.

Preberi več

Konkretizirati želimo strategije, ki izboljšujejo dostopnost družbenih virov za mlajše odrasle (predvsem tiste na skrajnem robu družbe) skozi dejavnejše, načrtovano in bolj usklajeno sodelovanje med institucijami, nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, socialnimi partnerji in civilno družbo. To pripomore k boljši vključenosti mlajših odraslih, saj preprečuje njihovo osamitev in umik iz družbe. Izboljša se ozaveščenost mladih o družbenih virih, ki so jim na voljo, in pravicah, ki jim pripadajo v določenem položaju.

Operativni cilji:

 • popisati obstoječe študije in prakse na področju terenskega dela,
 • oblikovati modul usposabljanja za terensko delo in ga vključiti v obstoječe programe usposabljanj,
 • usposabljati izobraževalce, ki bodo ta modul izvajali v svojih državah,
 • pripraviti in preizkusiti metodologijo podpore za izvajanje terenskega dela,
 • usposabljati strokovne sodelavce, ki bodo izvajali metodologijo podpore terenskega dela,
 • preizkusiti nizkopražne storitve terenskega dela,
 • pripraviti kovček orodij in metodološkega referenčnega okvira za izvajanje terenskega dela.
OPIS

Prakse terenskega dela so v socialnem, izobraževalnem in svetovalnem delu prisotne tako v usposabljanju strokovnih delavcev kot pri izvajanju dela na terenu, vendar je njihova izpeljava otežena zaradi združevanja treh razsežnosti: načrtovanja politike, institucionalne organiziranosti in strokovnega dela na terenu. Zato je izziv projekta premostiti vrzel med usposabljanjem in prakso, izboljšati obstoječe vsebine usposabljanja ter se vprašati o vrzeli med prakso in socialno politiko.

Preberi več

Z razvojem modula usposabljanja za strokovne delavce v izobraževanju odraslih, ki izvajajo terensko delo, ter oblikovanjem metodologije terenskega dela bomo strokovnim delavcem, ki izvajajo terensko delo z mlajšimi odraslimi, omogočili spoznavanje novih pristopov in metod dela ter s tem večjo možnost doseganja različnih ranljivih skupin mlajših odraslih. Z razvito metodologijo terenskega dela pa bodo strokovni delavci dobili dodatne spretnosti za izvajanje terenskega dela.

Kovček orodij, ki bo v projektu nastal, bo vseboval različne pripomočke in orodja, ki bodo strokovnim delavcem v pomoč pri izvedbi terenskega dela.

AKTIVNOSTI

Glavne aktivnosti v projektu so bile:

 • kapitalizacija – popis obstoječih študij in praks na področju terenskega dela v državah partnericah;
 • priprava in implementacija programa usposabljanja za izobraževalce, svetovalce, socialne delavce, prostovoljce …, ki delajo z ranljivimi skupinami mlajših odraslih;
 • oblikovanje in preskušanje metodologije izvajanja terenskega dela v vseh državah;
 • izdelava priročnika za strokovne delavce, ki izvajajo terensko delo.
KLJUČNI DOSEŽKI

V projektu YouthReach smo pripravili in objavili štiri rezultate projekta:

Preberi več
 • Priročnik za iskanje skupnih rešitev pri terenskem delu z mladimi. Njegov namen je ponuditi znanje in orodja za izboljšanje kakovosti terenskega dela ter premostiti vrzel med prakso in socialnimi politikami z vzpostavitvijo socialnega dialoga med vsemi zainteresiranimi stranmi. Namenjen je vsem, ki delajo z mladimi iz prikrajšanih okolij.
 • Kapitalizacija (v angleškem jeziku).V njem so povzete glavne konceptualne opredelitve, razvoj, politike in položaj terenskega dela (predvsem) z mlajšimi odraslimi v partnerskih državah in v EU. Zajeti so skupni evropski in dokumenti partnerskih držav na obravnavanem področju. Predstavljeni so tudi nekateri modeli terenskega dela in njihove implikacije za prakso.

https://www.facebook.com/YouthReachproject

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content