Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

e-Novičke ACS

podrocje
Naziv dejavnostie-Novičke ACS
Časovni okvirod leta 1992 dalje
FinancerMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kontaktna osebaAna Peklenik
T: 01 5842 575
E: ana.peklenik@acs.si
NAMEN

Osveščanje strokovne in splošne javnosti o projektih, programih in dogodkih, vezanih na izobraževanje odraslih v Sloveniji in EU, pa tudi v drugih partnerskih državah.

CILJI

Promovirati dogodke, programe in projekte, povezane s pomenom, vlogo ter možnostmi učenja in izobraževanja znotraj organizacij in pri posameznikih; predstaviti aktualne strategije in politike izobraževanja odraslih; opisati dogajanje na lokalni ravni, povezovati deležnike.

OPIS

Objavljamo novice o dogodkih na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, obveščamo o pomembnih novostih in spremembah zakonodaje v Sloveniji, EU in po svetu, vabimo na posvete, konference in druge dogodke. Predstavljamo domače in mednarodne projekte, poročamo o politiki in strategiji vseživljenjskega učenja, seznanjamo z možnostmi in viri za učenje. Promoviramo e-platformo EPALE, osveščanje, informiranje, izobraževanje, svetovanje, kakovost, razvoj, raziskave, knjižnico in druga področja svojega dela.

AKTIVNOSTI
  • 11 številk na leto – poletna številka (julij–avgust) je dvojna; izhaja okrog 15. v mesecu.
  • 2 številki v angleškem jeziku – zimska (januar) in poletna (julij–avgust)
KLJUČNI DOSEŽKI
  • 13 številk na leto – 11 slovenskih, 2 angleški
  • Slovenske izidejo okrog 15. v mesecu (poletna številka julij–avgust je dvojna), angleške julija in januarja.
  • Število objav v posamezni številki 30–40

https://enovicke.acs.si/

https://www.facebook.com/AndragoskiCenterSlovenije/

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim