Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

e-Novičke ACS

Informiranje
Naziv dejavnostie-Novičke ACS
Časovni okvirod leta 1992 dalje
FinancerMinistrstvo za vzgojo in izobraževanje
Kontaktna osebaAna Peklenik
T: 01 5842 575
E: ana.peklenik@acs.si

 

NAMEN

S prispevki v e-Novičkah ozaveščamo strokovno in splošno javnost o projektih, programih in dogodkih, vezanih na izobraževanje odraslih v Sloveniji in EU, pa tudi drugih partnerskih državah. Organizacijam za izobraževanje odraslih in drugim podobnim ustanovam omogočamo objavo prispevkov o dogodkih, programih in projektih, ki tečejo v mreži.

CILJI

Promovirati dogodke, programe in projekte, povezane s pomenom, vlogo ter možnostmi učenja in izobraževanja znotraj organizacij in pri posameznikih; predstaviti aktualne strategije in politike izobraževanja odraslih; opisati dogajanje na lokalni ravni, povezovati deležnike.

OPIS

Objavljamo novice o dogodkih na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, obveščamo o pomembnih novostih in spremembah zakonodaje v Sloveniji, EU in po svetu, vabimo na posvete, konference in druge dogodke. Predstavljamo domače in mednarodne projekte, poročamo o politiki in strategiji vseživljenjskega učenja, seznanjamo z možnostmi in viri za učenje. Promoviramo e-platformo EPALE, osveščanje, informiranje, izobraževanje, svetovanje, kakovost, razvoj, raziskave, knjižnico in druga področja svojega dela.

AKTIVNOSTI
  • 11 številk na leto – poletna številka (julij–avgust) je dvojna; izhaja okrog 15. v mesecu.
  • 4 številke v angleškem jeziku – Spring, Summer, Autumn, Winter.
KLJUČNI DOSEŽKI
  • 15 številk na leto – 11 slovenskih, 4 angleške.
  • Število objav v posamezni številki 20–30.
  • Z novimi rubrikami se odzivamo na dogajanje v družbi.

https://enovicke.acs.si/

https://www.facebook.com/AndragoskiCenterSlovenije/

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content