Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Profi-Train (2017–2020)

Pismenost
Naziv projekta (v angleščini)Profesionalizacija učiteljev, ki poučujejo spretnosti na delovnem mestu (Trainer-competence for work-based basic skills – Profi-Train)
Časovni okvirseptember 2017 – avgust 2020
ProgramErasmus+, KA2
Partnerjibbb Büro für Berufliche Bildungsplanung, R. Klein und Partner GbR (vodilni partner)
Andragoški center Slovenije – ACS, BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH,  Centre for Support and Advancement of Employment for women in Thessaloniki – Ergani, ERUDICIO nadacni fond, Ministry for Education and Employment Malta; Schweizerischer Verband für Erwachsenenbildung – SVEB (tihi partner)
Kontaktna osebamag. Estera Možina
T: 01 584 2591
E: ester.mozina@acs.si
NAMEN

Projekt se naslanja na obstoječa znanja v partnerskih državah pri razvoju prenosljivih in gibkih profesionalnih načinov usposabljanja učiteljev spretnosti v izobraževanju odraslih in poklicnem usposabljanju – poučevanju, vodenju in pripravi učiteljev – v smeri njihove profesionalizacije. V projektu se razvija gibke učne pristope, ki se bodo testirali v 7 sodelujočih državah.

CILJI
  • Razvoj, pilotno preizkušanje in evalvacija koncept profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, ki ga sestavljajo trije deli – priročnik za samostojni študij, šest modulov za izvedbo usposabljanja in vodnik za deležnike.
  • Prilagoditev koncepta profesionalnega razvoja za prenos in uporabo v partnerskih državah.
  • Diseminacija novega koncepta na nacionalnih in Evropski ravni.
OPIS

Usposabljanje na delovnem mestu, ki poleg poklicnega usposabljanja vključuje tudi učenje in pridobivanje temeljnih spretnosti, postaja v evropskem prostoru izviren način, kako doseči slabše izobražene in nizko usposobljene zaposlene delavce in vplivati na njihov razvoj temeljnih spretnosti.

Preberi več

Različni nacionalni in evropski projekti ter implementirane strategije s tega inovativnega načina usposabljanja na podlagi ugotovitev iz neposredne prakse povzemajo različne načine, kako oblikovati ustrezen dostop do podjetij in zaposlenih, učenje in razvoj spretnosti ter kompetenc na delovnem mestu ter opisujejo organizacijske strukture, ki spodbujajo razvoj na tem področju. Izkazalo se je tudi, da morajo biti za uspešnost strategij za nadaljnjo izobraževanje slabše izobraženih in nizko usposobljenih zaposlenih delavcev programi učenja na delovnem mestu profesionalno zasnovani. V okviru projekta PROFI-TRAIN bodo razviti produkti za testiranje in evalvacijo koncepta usposabljanja in profesionalnega razvoja kadrov.

KLJUČNI DOSEŽKI

Predvideni rezultati projekta so:

  • priročnik o razvoju spretnosti na delovnem mestu za samostojno učenje (Self-study Manual),
  • šest tematskih modulov za usposabljanje, namenjenih neposredni izvedbi seminarjev (Curricularly edited thematic modules) in
Preberi več
  • Evropski vodnik o pomenu in načinih usposabljanja iz temeljnih spretnosti zaposlenih na delovnem mestu, namenjen deležnikom (European roadmap for stakeholders),
  • projektno poročilo in strokovni članek z opisom stanja in potreb v partnerskih državah (Professionalization of work-based basic education),
  • izveden pilotni preizkus nastalih produktov v neposredni praksi znotraj vseh projektnih držav partneric.

https://www.profi-train.de/en/

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content