Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Usposabljanje strokovnih delavcev (2009–2011)

Andragoško spopolnjevanje
Naziv projekta (v angleščini)Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 – krajše Usposabljanje strokovnih delavcev (2009–2011)
Časovni okvirseptember 2009 – december 2011
Vrednost projektaSkupna vrednost projekta je bila 544.410,90 EUR, od tega je prispeval Evropski socialni sklad 462.749,27 EUR, Ministrstvo RS za šolstvo in šport pa 81.661,63 EUR
FinancerEvropski socialni sklad, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
Kontaktna osebadr. Tanja Možina
T: 01 584 2577
E: tanja.mozina@acs.si
Skrbnik pogodbe na MIZŠmag. Katja Dovžak
NAMEN

Projekt je bil namenjen širjenju novega znanja in razvijanju novih kompetenc v omrežju izobraževalcev odraslih, tako tistih, ki načrtujejo in vodijo izobraževalne aktivnosti, kot tistih, ki neposredno prenašajo znanje na druge. Projekt je bil namenjen zlasti tistim strokovnim delavcem, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle in razvijajo ter sodelujejo v infrastrukturnih dejavnostih izobraževanja odraslih.

CILJI

Projekt je izhajal iz ciljev, ki so zapisani v Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, kjer je bilo v razvojni prioriteti Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja posebej poudarjeno, da je za uresničevanje ciljev na tem področju potrebno izboljšati usposobljenost učiteljev in drugih izobraževalcev. Učitelji in drugi izobraževalci so pomemben dejavnik, s katerim omogočamo vseživljenjsko učenje, kakovostno in sistematično usposabljanje učiteljev in drugih izobraževalcev pa je bistven pogoj za omogočanje in dvig sposobnosti posameznika za delo in življenje v sodobni družbi.

OPIS

Projekt je sestavljalo šest zaokroženih celot oz. podprojektov:

 • Usposabljanje za andragoško delo,
 • Usposabljanje za razvoj pismenosti,
Preberi več
 • Usposabljanje za delovanje programa PUM,
 • Usposabljanje za delovanje svetovalnih središč ISIO,
 • Usposabljanje za delovanje središč za samostojno učenje in
 • Usposabljanje za samoevalvacijo v izobraževanju odraslih.
KLJUČNI DOSEŽKI

Na ravni celotnega projekta so bili doseženi naslednji ključni dosežki:

 • Andragoškim delavcem smo ponudili 31 različnih programov usposabljanja oz. spopolnjevanja.
 • Organizirali in izpeljali smo 39 izvedb programov na 80 seminarjih oz. delavnicah s skupno 968 pedagoškimi urami.
Preberi več
 • 6 programov smo izpeljali v obliki e-izobraževanja.
 • Usposabljanja ali spopolnjevanja se je udeležilo 929 andragoških delavcev.
 • Pripravili smo 50 novih ali prenovljenih učnih gradiv, od tega smo jih 11 izdali v tiskani obliki.
 • Razvili smo 2 nova daljša izobraževalna programa.
 • Zagotavljali smo delovanje in vsebinsko nadgradnjo spletne baze vprašanj za presojanje kakovosti izobraževanja odraslih in jo priredili za uporabo v omrežju svetovalnih središč ISIO.
 • Vsem udeležencem usposabljanja ali spopolnjevanja smo omogočili spletni dostop do učnih gradiv.
 • Vzpostavili smo programoteko programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja.
 • Prenovili in vsebinsko smo dopolnili spletišča o kakovosti, svetovanju in spopolnjevanju v izobraževanju odraslih.
 • Izdali smo 2 tiskani promocijski brošuri, o poteku in rezultatih projekta smo veliko objavljali na spletnih straneh ACS, v E-Novičkah o njem smo poročali tudi v strokovnem časopisju.
 • Izpeljali smo zaključno konferenco projekta, katere se je udeležilo 108 udeležencev.

Vsi dosežki po posameznih aktivnostih so predstavljeni tukaj.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content