Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

SkillHUBS (2018–2020)

Pismenost
Naziv projekta (v angleščini)Razvoj modelov izobraževanja zaprtih oseb (Transnational prison up-skilling and training model – SkillHUBS)
Časovni okvir1. januar 2018 – 30. junij 2020
ProgramErasmus+, KA3
Partnerji

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje – CIK Trebnje (vodilni partner)
Andragoški center Slovenije – ACS, European Association for the Education of Adults – EAEA (Belgija), International Corrections and Prison Association (Nizozemska), University of Malta (Malta), Learning and Work Institute (Velika Britanija), Baia Mara Penitentiary (Romunija)

Kontaktna osebamag. Estera Možina
T: 01 584 2591
E: ester.mozina@acs.si
NAMEN

Andragoška stroka v Sloveniji in tudi ACS se ne ukvarjata sistematično z izobraževanjem zapornikov. Izobraževalne potrebe in značilnosti zapornikov so v veliki meri neraziskane, ni razvitih teoretskih in strokovnih podlag izobraževanja in usposabljanja zaprtih oseb. Nekoliko bolj se s področjem izobraževanja zaprtih oseb v Sloveniji ukvarja le področje svetovanja v okviru Središč za informiranje in svetovanje.

Preberi več

Izobraževalne organizacije za odrasle so v te pogledu prepuščene same sebi, obstoječe izobraževalne programe in pristope poskušajo prilagoditi zaprtim osebam.

Obstoječi projekt pomeni poskus, da se razvije celovit model ugotavljanja izobraževalnih potreb in razvoja temeljnih zmožnosti zaprtih oseb, ki bi jim po prestani kazni pomagal pri ponovnem vključevanju v družbo in na trg dela.

CILJI
  • Razvoj strokovnih znanj in kompetenc svetovalcev / mentorjev za ocenjevanje, vrednotenje in razvoj temeljnih spretnosti pri zaprtih osebah.
  • Izobraževanje in usposabljanje zaprtih oseb na področju temeljnih in prenosljivih temeljnih spretnosti za potrebe sedanjega in prihodnjega poklicnega razvoja s pomočjo inovativnega in prenosljivega modela.
  • Priprava priporočil za uvajanje modela v nacionalne sisteme izobraževanja.
  • Diseminacija in osveščanje deležnikov o rezultatih projekta.
OPIS

V okviru projekta se želi razviti modele inovativnih pristopov za ocenjevanje, vrednotenje, priznavanje ter za razvijanje ali prekvalificiranje zaprtih oseb, ki zaradi svojih specifičnih potreb potrebujejo drugačen pristop. Sestavni del pristopa je tudi razvoj celovite individualizirane metodologije za popis učnih dosežkov zaprtih oseb, ki bo vsebovala izobraževalne cilje, vsebine izobraževanja, popis razvitih spretnosti, mentorjeve zapise o napredku ipd.

Preberi več

Zaprte osebe bodo lahko priložile popis dosežkov v osebni portfolijo, kot je denimo Evropski potni list o spretnostih in Nefix porfolijo. V projektu se bodo posebej osredotočali na temeljne zmožnosti besedilnih, matematičnih in digitalnih spretnosti, ter na prenosljive spretnosti reševanje problemov, kritično mišljenje in ustvarjalnost. Model bo praktično preizkušen v izbrane številu zaprtih oseb, pri čemer se bodo posebej vrednotili njihovi dosežki v okviru projekta.

KLJUČNI DOSEŽKI

Pričakovani doseženi rezultati so novi modeli inovativnih pristopov za ocenjevanje, vrednotenje, priznavanje ter za razvijanje ali prekvalificiranje zaprtih oseb

http://www.skillhubs.eu/si/

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content