Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

GOAL (2015–2018)

Svetovanje

 

Naziv projekta (v angleščini)Svetovanje odraslim v izobraževanju (Guidance and Orietation for Adult Learners – GOAL)
Časovni okvirfebruar 2015– januar 2018
ProgramErasmus+, K3, Reforma politik
PartnerjiFlamsko ministrstvo za izobraževanje (Belgija)
Ministrstvo za izobraževanje (Nizozemska),  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Slovenija) z dvema partnerjema – ACS in CPI, Nacionalni center za poklicno izobraževanje (Litva), Nacionalni center za vseživljenjsko učenje (Islandija), Nacionalni inštitut za poklicno izobraževanje (Češka Republika), Pedagoški inštituta iz Londona
Kontaktna osebamag. Tanja Vilič Klenovšek
T: 01 5842 584
E: tanja.vilic.klenovsek@acs.si
NAMEN

Namen projekta je bil izboljšati možnosti svetovanja za manj izobražene odrasle v vseh partnerskih državah, kar bo prispevalo k povečanju vključenosti v vseživljenjsko učenje ter s tem tudi k večji socialni vključenosti in mobilnosti na trgu dela.

CILJI

Cilji projekta so bili:

  • razvoj novih pristopov v svetovanju za manj izobražene odrasle,
  • razvoj partnerskega sodelovanja na nacionalni in regionalni ravni v podporo kakovostnemu svetovanju v IO,
  • razvoj in uvedba novih svetovalnih pripomočkov,
Več
  • razvoj terenskega svetovalnega dela,
  • spopolnjevanje svetovalcev in opredelitev kompetenc svetovalcev,
  • opredelitev predlogov za nadaljnji razvoj svetovanja v IO na ravni politike IO in drugih socialnih deležnikov.
OPIS

V projektu smo na podlagi študije o potrebah manj izobraženih odraslih razvili pristope svetovalne dejavnosti za podporo različnim manj izobraženim skupinam odraslih. V Sloveniji so to bili prvenstveno odrasli iz skupin: migranti, manj izobraženi zaposleni in brezposelni, starejši od 50 let. Kratko predstavitev si lahko ogledate tukaj.

Preberi več

Za namen izvajanja svetovanja smo vzpostavili partnerstvo med svetovalnimi središči za izobraževanje odraslih (središči ISIO) ter šolskimi centri, ki izvajajo tudi izobraževanje odraslih. Opredelili smo tudi kompetence, ki jih morajo imeti svetovalci za delo z ranljivimi skupinami odraslih. Poleg svetovalne vsebine je bil velik poudarek dan tudi evalvaciji:  evalvirali smo proces svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih, vključenost različnih subjektov, učinkovitost partnerskega sodelovanja in terenskega dela, rezultate in učinke. Rezultati evalvacije so omogočili podrobnejši vpogled v oblikovanje meril, pogojev ter dejavnikov, ki so ključni za uspeh svetovalne dejavnosti v IO. Podatke bomo uporabili tudi za razvoj sistemske podpore na ravni urejanja politike in sodelovanja različnih partnerjev za nadgradnjo modelov svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih v vseh državah partnericah.

KLJUČNI DOSEŽKI

Ključni dosežki so predstavljeni v publikaciji Svetovanje odraslim v izobraževanju.

Preberi več

V treh letih projekta so nastali:

  • dve nacionalni evalvacijiski poročili o poteku in rezultatih projekta v Sloveniji: National Evaluation Report Slovenia (le v angleškem jeziku) in National Evaluation Report Slovenia (v angleškem in slovenskem jeziku),
  • dve skupni poročili o vsebini in rezultatih projekta v vseh šestih sodelujočih državah: GOAL Cross Country Report (le v angleškem jeziku) in GOAL Cross Country Report (le v angleškem jeziku).
  • brošura o terenskemu delu v svetovanju v izobraževanju odraslih z naslovom Terensko delo v svetovanju odraslim v izobraževanju.

Vsa evalvacijska poročila, nacionalna in dve skupni (»cross country reports«), so dostopna na spletni strani projekta.

http://www.projectgoal.eu/

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content