Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Izvajanje in spremljanje programov andragoškega spopolnjevanja

Andragoško spopolnjevanje
Naziv projektaIzvajanje in spremljanje programov andragoškega spopolnjevanja
Časovni okvirstalna naloga
FinancerMinistrstvo za vzgojo in izobraževanje
Kontaktna osebamag. Zdenka Birman Forjanič
T: 01 5842 571
E: zdenka.birman.forjanic@acs.si
NAMEN

Naloga je namenjena izvajanju programov splošnega andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja in drugih izobraževalnih dogodkov ter nudenju organizacijske podpore pri izvajanju programov temeljnega usposabljanja in spopolnjevanja za posebne vloge, ki smo jih razvili na Andragoškem Centru Slovenije.  Vključuje tudi nudenje infrastrukturne podpore in spremljanje izvajanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja.

CILJI

Ključni cilji so:

 • izvajanje programov splošnega andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja iz že razvite ponudbe ACS za različne ciljne skupine,
 • organizacijska podpora pri izvajanju programov temeljnega usposabljanja in spopolnjevanja za posebne vloge,
Preberi več
 • priprava in izvedba različnih strokovnih predstavitev izobraževalne dejavnosti ACS za delegacije, študente in druge,
 • svetovanje in izvajanje postopkov priznavanja že pridobljenega znanja v programih usposabljanja in spopolnjevanja ACS,
 • IKT podpora usposabljanju in spopolnjevanju izobraževalcev odraslih,
 • spremljanje in analize izvajanja andragoškega spopolnjevanja, na ravni dejavnosti in na ravni posamičnih izpeljav programov.
OPIS

Za različne ciljne skupine izobraževalcev odraslih izvajamo različne programe splošnega andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja ter nudimo organizacijsko podporo pri izvajanju programov temeljnega usposabljanja in spopolnjevanja za posebne vloge kot so npr. mentorji študijskih krožkov, mentorji PUM-O, svetovalci v središčih za samostojno učenje, svetovalci v središčih ISIO, svetovalci za kakovost idr.

Preberi več

Programi so namenjeni izobraževalcem odraslih, ki si želijo pridobiti ali poglabljati andragoška znanja. Gre za programe iz naše redne programske ponudbe, pa tudi tiste, ki jih pripravimo na podlagi izraženih potreb določene izobraževalne organizacije, podjetja, združenja.

V okviru naloge izpeljujemo postopke priznavanja že pridobljenega znanja ter skrbimo za IKT podporo izvajanju andragoškega spopolnjevanja (spletna stran, spletna programoteka AS, e-prijavnica in spletni učni kotiček, aplikacija za spremljanje izobraževalne dejavnosti).

Izpeljujemo sprotne spremljave in analize izvajanja programov, tako na ravni dejavnosti, kot na ravni posamične izpeljave programa.

Obsežen del naloge predstavlja razvoj in nudenje različne infrastrukturne podpore ter spremljanje in analize dejavnosti andragoškega spopolnjevanja. Organiziramo tudi petkova izobraževanja srečanja ter predstavitve dejavnosti Andragoškega centra Slovenije za študentov, ki jim omogočamo tudi opravljanje obvezne prakse.

AKTIVNOSTI

V okviru naloge izvajamo naslednje aktivnosti:

 • promocija ter animiranje udeležencev za vključitev v programe usposabljanja in spopolnjevanja,
 • delo s predavatelji, ki izvajajo naše programe,
Preberi več
 • načrtovanje in spremljanje izpeljave posamičnih izpeljav programov,
 • svetovanje in izpeljava postopkov priznavanja predhodno pridobljenega znanja,
 • skrb za urejenost in ustrezno pripravljenost prostorov, v katerih potekajo usposabljanja,
 • IKT podpora (IKT aplikacija za načrtovanje, izvajanje in spremljanje andragoškega spopolnjevanja, spletna stran, spletni učni kotiček, e-prijavnica, učna tehnologija (smart zasloni, table, videokonferenčna orodja Zoom in Teams, spletne učilnice idr.)),
 • svetovanje strokovnim delavcem pri pripravi in oblikovanju pravil za izdajo potrdil o uspešno zaključenem usposabljanju oz. spopolnjevanju,
 • izdaja potrdil o uspešno izpeljanem usposabljanju in skrb za arhiv,
 • sprotne spremljave in analize izvajanja programov ter priprava statističnih analiz o zadovoljstvu udeležencev,
 • organizacija petkovih izobraževalnih srečanj,
 • organizacija in strokovno mentorstvo študentom, ki na ACS opravljajo študijsko prakso,
 • predstavitve izobraževalne dejavnosti domačim in tujim delegacijam.
KLJUČNI DOSEŽKI

Ključni dosežki pri nalogi so:

 • Pregledno predstavljena ponudba programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja: Razvita spletna programoteka.
 • Izvedeni številni programi andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja in vključeni udeleženci iz raznolikih izobraževalnih in drugih organizacij.
Preberi več
 • Razvita strokovna infrastruktura v podporo izvajanju dejavnosti andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja: sistem priznavanja predhodnega znanja, vzpostavljena pravila za izdajanje potrdil udeležencem, ki so uspešno zaključili usposabljanja, razvita IKT podpora izobraževalni dejavnosti (IKT aplikacija za spremljanje izobraževalne dejavnosti, spletna stran, spletni učni kotiček idr.)
 • Širok nabor organizacij (izobraževalnih in drugih), iz katerih prihajajo udeleženci v naše programe usposabljanja in spopolnjevanja, pregledno predstavljamo na spletni strani.
 • Vzpostavljena spletna knjižna polica, ki zajema strokovne monografije, priročnike, prispevke, raziskovalne in razvojne ter evalvacijske študije, predstavitve izobraževalne ponudbe, mednarodne dokumente, ki so lahko izobraževalcem odraslih v pomoč pri samostojnem učenju.
 • Vzpostavljen sistem rednega spremljanja in poglobljenih samoevalvacij izvajanja dejavnosti andragoškega spopolnjevanja, o katerih pripravljamo redna letna poročila o zadovoljstvu udeležencev in poročila o poglobljenih samoevalvacijah.
 • Razvita promocijska in animacijska gradiva o dejavnosti andragoškega spopolnjevanja na ACS.

https://izobrazevanje.acs.si

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content