Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Mozaik kakovosti

Kakovost
Naziv dejavnostiSpletna zbirka priporočil, pripomočkov in dobrih praks (krajše Mozaik kakovosti)
Časovni okvirod leta 2017 dalje
FinancerMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad
Kontaktna osebaJasmina Orešnik Cunja
T: 01 5842 596
E: jasmina.oresnik.cunja@acs.si
NAMEN

Spletna zbirka priporočil, pripomočkov in dobrih praks, ki smo jo poimenovali Mozaik kakovosti, je namenjena vsem, ki v izobraževalnih organizacijah vzpostavljajo in razvijajo notranje sisteme kakovosti. Namenjena je tudi tistim, ki se ukvarjajo z razvojem in umeščanjem pristopov za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževalni sistem in v prakso.

Preberi več

Spletno orodje izvajalcem izobraževanja omogoča neposreden dostop do priporočil ter uporabnih pripomočkov in instrumentov za izvajanje samoevalvacije ter do opisov dobrih praks pri izvajanju samoevalvacije. V zbirki so predstavljene številne praktične rešitve, izdelki, pripomočki, ki so bili v praksi izobraževanja odraslih preizkušeni in so se izkazali za uporabne.

CILJI

Temeljni cilji, ki smo si jih zastavili pri aktivnosti:

  • razviti spletni portal, na katerem bodo lahko strokovni delavci, ki se v praksi izobraževanja odraslih ukvarjajo z vprašanji kakovosti, dostopali do strokovnih priporočil, pripomočkov in dobrih praks o opredeljevanju, presojanju in razvijanju kakovosti.
  • omogočiti izmenjavo dobrih praks s področja kakovosti med izobraževalnimi organizacijami in strokovnjaki, ki razvijajo notranje sisteme kakovosti.
OPIS

IKT spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji smo razvili v okviru ESS projekta Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022, aktivnosti Sistemsko umeščanje in nadaljnji razvoj samoevalvacije v izobraževanju odraslih.

Prvenstveno je zbirka oblikovana za uporabo v izobraževanju odraslih, vendar vsebuje številna priporočila, pripomočke in dobre prakse, ki lahko pridejo prav tudi izobraževalcem, ki delujejo na drugih področjih izobraževanja.

Preberi več

Priporočila so v spletni zbirki oblikovana tako, da jih lahko uporabljajo izobraževalne organizacije, ki imajo že dobro razvite svoje notranje sisteme kakovosti, pa tudi tiste, ki so na tej poti šele na začetku in notranji sistem kakovosti šele vzpostavljajo.

Spletna zbirka vsebuje pet vsebinskih sklopov, in sicer:

AKTIVNOSTI

Doslej smo pri oblikovanju spletnega portala izpeljali naslednje aktivnosti:

  • razvili smo vsebinsko zasnovo zbirke priporočil, pripomočkov in dobrih praks o presojanju in razvijanju kakovosti ter na tej podlagi vzpostavili spletni portal Mozaik kakovosti,
  • dorekli smo metodologijo za prikaz priporočil, pripomočkov in dobrih praks v spletnem portalu,
  • opravili smo izbor že razvitih pripomočkov za opredeljevanje, presojanje in razvijanje kakovosti ter jih vsebinsko in oblikovno uredili ter jih vnesli v spletno zbirko,
Preberi več
  • identificirali smo vsebine, za katere bo potrebno pripomočke razviti na novo,
  • izbrane izvajalce izobraževanja odraslih smo povabili k pilotnem preizkusu metodologije za opis dobrih praks,
  • opisane dobre prakse smo vsebinsko in metodološko uredili in jih objavili na portalu Mozaik kakovosti,
  • spletni portal smo predstavili izvajalcem izobraževanja odraslih in jih povabili k njegovi poizkusni uporabi,
  • opravili smo splošno promocijo novega spletnega portala.

V nadaljevanju bomo vsebine spletnega portala dopolnjevali z novimi pripomočki ter opisi dobrih praks, ki jih bodo prispevale izobraževalne organizacije za odrasle.

KLJUČNI DOSEŽKI

Ključni dosežek pri aktivnosti je razvita spletna zbirka priporočil, pripomočkov in dobrih praks – Mozaik kakovosti.

https://mozaik.acs.si

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content