Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

6. 2. 2024

Doseganje vključujočega družbenega okvira skozi terensko delo: program usposabljanja

Naslovnica programa usposabljanja Doseganje vključujočega družbenega okvira skozi terensko delo.

Gradivo vsebuje splošen opis programa usposabljanja Doseganje vključujočega družbenega okvira skozi terensko delo. Predstavlja bistvene elemente za razvoj sistemskega pristopa k terenskemu delu, kot ga razume strokovna partnerska skupina v okviru evropskega projekta Erasmus+ YouthReach, ki ga je pripravila.

Program je strukturiran v poglavjih, ki utemeljujejo njegovo zasnovo, opredeljujejo cilje, ciljno skupino, vsebino, trajanje, pogoje za vključitev in končanje programa, kompetence ki naj jih bodo pridobili udeleženci in evalvacijo. V posebnem delu so posredovani podrobnejši učni načrti modulov, ki tvorijo program. Program navaja širok nabor podatkov o literaturi, ki lahko pomaga izvajalcem programa pri izvedbenem načrtovanju pa tudi udeležencem, ki si želijo  poglobiti znanje in razumevanje terenskega dela. Program je povezan še z drugimi rezultati projekta: Capitalisation (strokovnim gradivom o kapitalizaciji terenskega dela v angleščini), metodološkim vodnikom, priročnikom za izvajalce terenskega dela.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content