Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

23. 11. 2020

Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba

Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1) določa svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih kot eno od vsebin javne službe na področju izobraževanja odraslih. Za izvajanje svetovalne dejavnosti je predvidel pripravo smernic. Minister za izobraževanje, znanost in šport je tako konec leta 2018 imenoval delovno skupino za pripravo smernic za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba. Skupina je v letih 2019 in 2020 pripravila usmeritve z naslovom Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba. Dokument je 5. 6. 2020 sprejel Strokovni svet za izobraževanje odraslih.

Smernice zajemajo tri področja svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, in sicer: vključevanje v izobraževanje in nadaljevanje izobraževanja, ugotavljanje in dokumentiranje znanja in spretnosti ter samostojno učenje.

V dokumentu so opredeljena izhodišča za opredelitev svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, vsebina, organiziranost, kadrovski in drugi pogoji za izvajanje, evidence in dokumentacija ter presojanje in razvijanje kakovosti.

Pri opredelitvi vsebine svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih so bili upoštevani dosedanji strokovni pristopi in izkušnje v razvoju in izvajanju svetovalne dejavnosti za odrasle v Sloveniji, predvsem izkušnje izvajalcev dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (središča ISIO), izvajalcev dejavnosti samostojnega učenja (SSU) ter izkušnje pri razvijanju in izvajanju ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju. V dokument so vključene evropske in nacionalne strateške ter strokovne usmeritve za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content