Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

7. 1. 2021

Usposobljen za izvajanje izobraževanja v delovnem okolju

Priročnik za samostojno učenje Usposobljen za izvajanje izobraževanja v delovnem okolju se loteva aktualne teme: različnih vidikov usposobljenosti, položaja in poklicne identitete izobraževalcev odraslih, ki izvajajo izobraževanje za razvoj spretnosti zaposlenih v delovnih okoljih. Sestavlja ga šest tematskih modulov oziroma faz procesa priprave in izvajanja izobraževanja v delovnem okolju. Gradivo se lahko uporablja kot celota in priprava na usposabljanje strokovnih delavcev.

Priročnik je primeren tako za zelo izkušene učitelje in izobraževalce, ki ga lahko uporabljajo za posodabljanje znanja in spretnosti ter utrjevanje svoje profesionalne vloge, kot širši krog strokovne javnosti ali druge strokovne delavce v izobraževalnih organizacijah ali podjetjih, ki želijo biti podrobneje seznanjeni z osnovami področja oz. njegovimi posebnostmi.

Publikacija je posodobljena, prilagojena in dopolnjena izdaja izvirnika Professionalization of Trainers for Work Based Basic Skills. Competent for work based basic skills: Self-study manual, ki jo je uredila Rosemarie Klein. Izdana je bila v okviru evropskega strateškega partnerskega projekta Profi-Train: Profesionalizacija izobraževalcev odraslih za razvoj spretnosti v delovnem okolju.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content