Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

1. 3. 2023

Mentorjeva knjiga

Publikacija, ki nosi podnaslov Priročnik v programu PUM-O, povzema temeljno paradigmo mentorjevega dela v programu PUM-O, ki bi jo lahko povzeli s pojmom humanistična pedagogika. Ta gradi na premisi, da ima vsak človek potrebo, da uresniči svoj osebnostni potencial. To se lahko zgodi le v intersubjektivnosti – v ustvarjalnem odnosu z drugimi ljudmi. Posamezna poglavja predstavijo temeljne sestavine in načela delovanja v programu PUM-O z mladimi, ki so se zaradi različnih razlogov znašli v socialni praznini in v položajih, ki jim to preprečujejo. Čeprav avtorji med seboj niso usklajevali vsebine poglavij, je tisto skupno, kar veje iz vsakega poglavja, pravzaprav bistvo in temeljni postulat mentorjevega dela. Tako bi želeli, da PUM-O razume vsak bralec.

V knjigi se prepletajo teorija, na kateri je zasnovan program, in konkretne izkušnje mentorjev in udeležencev programa.

Čeprav je Mentorjeva knjiga prvenstveno namenjena novim mentorjem v programu PUM-O, je lahko zanimiva tudi za izkušene mentorje, pa tudi za različne strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, ki sodelujejo z ranljivimi skupinami mladostnikov in mlajših odraslih.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content