Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

13. 12. 2021

Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene

Priročnik so napisale Nevenka Alja Gladek, dr. Eva Boštjančič, mag. Andreja Dobrovoljc, Vera Mlinar, Urška Pavlič in mag. Tanja Vilič Klenovšek. Namenjen je svetovalcem v izobraževanju odraslih, ki najdejo v njem posodobljen strokovni okvir za načrtovanje in izpeljavo svetovalnega procesa.

Sestavlja ga pet poglavij. V prvem so opisane strateške in strokovne podlage svetovanja za zaposlene kot specifično ciljno skupino. Sledi mu poglavje, v katerem so predstavljeni različni pristopi v svetovanju za zaposlene, pomen razvijanja kulture učenja ter zagotavljanja trajnostnih učinkov izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Zajeti so tudi specifičnost svetovanja na daljavo, vloga promocije in terenskega dela ter pomen partnerskega sodelovanja s sindikati. Nadrobno je razčlenjenih pet korakov svetovalnega procesa z zaposlenimi v podjetju oziroma delovni organizaciji. Tretje poglavje zajema celostno pripravo in poglobljeno izpeljavo kakovostnega svetovalnega procesa s posameznikom v petih korakih ter opisuje kompetence svetovalcev, potrebne za razvijanje in ohranjanje njihove poklicne drže. V nadaljevanju so predstavljeni svetovalni pripomočki in njihova vloga pri svetovanju za zaposlene. Kratko so predstavljene tri tematske zbirke svetovalnih pripomočkov, ki so izšle v projektu Svetovanje za zaposlene 2016–2022, in sicer za načrtovanje in razvoj kariere, za učenje učenja ter za vrednotenje znanja in spretnosti. Zadnje, peto poglavje, je razdeljeno v dva sklopa. V prvem so predstavljeni svetovalni pripomočki za izpeljavo svetovanja za zaposlene, ki podpirajo proces svetovalčevega sodelovanja s podjetjem oziroma delovno organizacijo. V drugem poglavju pa svetovalni pripomočki za izpeljavo svetovalnega procesa s posameznikom, ki so v pomoč svetovalcu za sistematično in poglobljeno svetovalno delo. Dodan je tudi obsežen nabor virov.

Priročnik je pripravljen v sklopu projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content