Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

11. 3. 2021

Promocija zdravja za mlade v lokalni skupnosti

Publikacijo je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Za boljšo ozaveščenost javnosti na področju zdravja je bil oblikovan projekt Krepitev zdravja za vse, v katerem sodelujejo lokalne skupine. Vanje vstopajo različni partnerji, med drugim tudi predstavniki programa PUM-O. Ti sodelujejo pri pripravi programov in dejavnosti za mlade z nekončano osnovno šolo, ki niso zaposleni (t. i. skupino NEET).

Priročnik v uvodnih poglavnih pojasnjuje pomen promocije zdravja in vlogo predstavnikov programa PUM-O v lokalnih skupinah za krepitev zdravja. Natalija Žalec je avtorica drugega poglavja, v katerem osvetljuje  pomen tovrstnih programov za pomoč ranljivim ciljnim skupinam. V nadaljevanju mentorica PUM-O Darja Dravec skupaj s strokovnjakinjama NIJZ prikazuje praktičen primer delavnice za promocijo zdravja udeležencem programa.

Drugi del publikacije je povsem praktično naravnan, saj podrobno predstavlja nekaj delavnic, s katerimi lahko mentorji programa PUMO-O pripomorejo ne le k večji ozaveščenosti udeležencev, ampak vplivajo tudi na njihovo samopodobo, soočanje s stresom, jim osvetlijo pojem duševnega zdravja, zdrave spolnosti in zdravega prehranjevanja in približajo gibanje z nordijsko hojo.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content