Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

17. 4. 2020

UVPZ – ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje znanj priseljencev in priseljenk

Cilj priročnika je prispevati k večjemu prepoznavanju potenciala priseljencev, ki v državah sprejema pogosto ostaja spregledan in neuresničen. V procesu navedenega vrednotenja in priznavanja pa znanja, spretnosti in kompetence priseljencev ne postanejo vidni zgolj njim samim, temveč tudi delodajalcem, drugim ljudem in celotni družbi. Na ta način lahko družba v večji meri razpolaga z njihovimi znanji, spretnostmi in kompetencami.

Priročnik je nastal v okviru naloge Razvoj pristopov in metod za ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, ki smo jo izvajale avtorice priročnika, ki jo je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Nastanek priročnika pomeni uresničevanje Resolucije nacionalnega programa za izobraževanje odraslih (ReNPIO 2013–2020), v kateri so priseljenci opredeljeni kot ranljiva skupina, ki ji je treba posvečati posebno pozornost tudi v procesih svetovanja in vrednotenja znanj. Hkrati pa priročnik pomeni uresničevanje tistega dela Strategije vključevanja priseljencev v izobraževanje odraslih, nastale januarja 2013, ki opozarja na pomen ugotavljanja, vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj za priseljence.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content