Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 12. 2017

Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2018

V skladu s 24. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) se izvajanje nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji določi z letnim programom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Z njim se določijo izobraževalni programi, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu, in ministrstva, pristojna za izvedbo programa (v nadaljnjem besedilu: pristojna ministrstva).

Podlaga za Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: LPIO 2018) sta Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 90/13; v nadaljnjem besedilu: ReNPIO13-20) in Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16).

Z LPIO 2018 se določajo izobraževalni programi in dejavnosti, ki se bodo izvajali in (so)financirali iz državnega proračuna v letu 2018. Prednostne naloge na treh prednostnih področjih iz ReNPIO13-20 bodo zagotavljale kar največjo dinamiko uresničevanja opredeljenih ciljev in dolgoročnejše vplivale na razvoj izobraževanja odraslih.

Preberi

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content