Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

26. 4. 2018

Smernice za izvajanje ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020

Aktivna politika zaposlovanja (APZ) je eden od ukrepov, s katerim lahko država na trgu dela prispeva k povečevanju zaposlenosti in tako zmanjševanju brezposelnosti. Pomembno je, da se ukrepi APZ implementirajo skupaj z ostalimi politikami (politikami trga dela, delovnopravno zakonodajo, politikami izobraževanja, ekonomskimi politikami itd.). Za dosego holističnega pristopa urejanja trga dela je zato treba določiti jasne usmeritve izvajanja ukrepov APZ, ki sledijo potrebam trga dela in ostalim strateškim usmeritvam države.

Smernice APZ za obdobje 2016–2020 sledijo strateškim usmeritvam Slovenije in tako določajo ključne prioritete za izboljšanje stanja na trgu dela v Sloveniji za obdobje do leta 2020. Predstavljena so ‘ozka grla’ trga dela, na katera se bodo osredotočili ukrepi APZ v obdobju do leta 2020, in sicer na ciljno skupino mladih, na starejše, dolgotrajno brezposelne in tiste z nizko izobrazbo.

 

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content