Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

28. 2. 2019

Strateške podlage za prenovo programa Osnovna šola za odrasle (OŠO)

Strokovne podlage za prenovo programa Osnovna šola za odrasle (OŠO) je oblikovala Nacionalna ekspertna skupina za prenovo programa oziroma strokovnjaki, ki neposredno ali posredno pripomorejo k njegovemu uresničevanju kot oblikovalci politike, pripravljavci programa, izvajalci oziroma kot predstavniki vseh socialnih partnerjev. Podlage ponujajo zasnovo za posodobitev programa osnovnošolskega izobraževanja za odrasle. Temeljijo na treh modulih, ki so zasnovani skladno z opredeljenimi ravnmi znanja, spretnosti in kompetenc in so primerljivi s tremi vzgojno-izobraževalnimi obdobji, ki jih opredeljuje program osnovne šole.

Gradivo je razčlenjeno tako, da kratki uvodni prestavitvi problema sledijo predstavitev statističnih podatkov, prikaz temeljnih ugotovitev evalvacije programa OŠO, analiza programov za pridobivanje temeljne izobrazbe v izbranih državah, pregled zakonske podlage za prenovo programa OŠO, prikaz nekaterih primerov izvedbe programa v Sloveniji ter predlog zasnove osnovne šole za odrasle.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content