Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

15. 2. 2024

Pristopi informiranja in svetovanja za gluhe in naglušne odrasle v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba

Strokovno gradivo je namenjeno svetovalcem v izobraževanju odraslih. Nastalo je na Andragoškem centru Slovenije v okviru naloge, ki jo je financiralo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v letu 2023. Avtorici sta mag. Tanja Vilič Klenovšek in dr. Irena Lesar.

V strokovnem gradivu sta predstavljena konkretna pristopa, ki sta namenjena zagotavljanju večje dostopnosti in vključenosti skupin gluhih in naglušnih odraslih v svetovanje pred, med in po izobraževanju. Cilj je povečati njihovo vključenost v formalno in neformalno izobraževanje.

Posebna pozornost je namenjena strokovnim usmeritvam za inkluzivno delovanje svetovalcev. Predstavljene so značilnosti in potrebe gluhih in naglušnih odraslih za svetovanje in izobraževanje. Opisano je, kako se na te potrebe lahko odzivajo svetovalci in njihove partnerske organizacije, povezane v strateške svete.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content