Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Strateški dokumenti Archives

22. 12. 2017

Strategija za dvigovanje ravni pismenosti v Sloveniji in strokovne podlage

Nacionalna raziskava pismenosti odraslih, starih od 16 do 65 let, je leta 1998 pokazala, da je v Sloveniji 77% odraslega...

22. 12. 2017

Resolucija o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih v RS do leta 2010

Uveljavljanje globalne informacijske družbe temelji na vse hitrejših tehnoloških, gospodarskih in družbenih spremembah, ki terjajo vse večjo prožnost ljudi. Nujni...

22. 12. 2017

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti

V letu 2004 je bila v skladu s slovenskim Enotnim programskim dokumentom 2004-20061 v okviru ukrepa 3. Vseživljenjsko učenje sprejeta...

22. 12. 2017

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu:...

22. 12. 2017

Strategija vseživljenjskosti učenja

Strategijo vseživljenjskosti učenja v Sloveniji smo pripravili po sklepu ministra za šolstvo in šport Republike Slovenije, v sklopu uresničevanja programa...

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content