Andragoški center Slovenije

Andragoški

Strateški dokumenti Archives | Page 2 of 3 | Andragoški center Republike Slovenije

22. 12. 2017

Resolucija o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih v RS do leta 2010

Uveljavljanje globalne informacijske družbe temelji na vse hitrejših tehnoloških, gospodarskih in družbenih spremembah, ki terjajo vse večjo prožnost ljudi. Nujni...

22. 12. 2017

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti

V letu 2004 je bila v skladu s slovenskim Enotnim programskim dokumentom 2004-20061 v okviru ukrepa 3. Vseživljenjsko učenje sprejeta...

22. 12. 2017

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu:...

22. 12. 2017

Strategija vseživljenjskosti učenja

Strategijo vseživljenjskosti učenja v Sloveniji smo pripravili po sklepu ministra za šolstvo in šport Republike Slovenije, v sklopu uresničevanja programa...

22. 12. 2017

Državni razvojni program 2007–2013

Predlog državnega razvojnega programa za obdobje 2007-2013 (v nadaljnjem besedilu: DRP) je pripravljen na podlagi Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja...

© 2020 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim