Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Strateški dokumenti Archives

26. 4. 2018

Vizija Slovenije

26. 4. 2018

Strategija dolgožive družbe

Strategija dolgožive družbe opredeljuje vizijo in glavne cilje pri oblikovanju odgovorov na izzive zaradi spremenjene starostne strukture prebivalstva v Sloveniji...

22. 12. 2017

Strategija za dvigovanje ravni pismenosti v Sloveniji in strokovne podlage

Nacionalna raziskava pismenosti odraslih, starih od 16 do 65 let, je leta 1998 pokazala, da je v Sloveniji 77% odraslega...

22. 12. 2017

Resolucija o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih v RS do leta 2010

Uveljavljanje globalne informacijske družbe temelji na vse hitrejših tehnoloških, gospodarskih in družbenih spremembah, ki terjajo vse večjo prožnost ljudi. Nujni...

22. 12. 2017

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti

V letu 2004 je bila v skladu s slovenskim Enotnim programskim dokumentom 2004-20061 v okviru ukrepa 3. Vseživljenjsko učenje sprejeta...

22. 12. 2017

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu:...

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content