Andragoški center Slovenije

Andragoški

Strateški dokumenti Archives | Page 2 of 2 | Andragoški center Republike Slovenije

22. 12. 2017

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti

V letu 2004 je bila v skladu s slovenskim Enotnim programskim dokumentom 2004-20061 v okviru ukrepa 3. Vseživljenjsko učenje sprejeta...

22. 12. 2017

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu:...

22. 12. 2017

Strategija vseživljenjskosti učenja

Strategijo vseživljenjskosti učenja v Sloveniji smo pripravili po sklepu ministra za šolstvo in šport Republike Slovenije, v sklopu uresničevanja programa...

22. 12. 2017

Državni razvojni program 2007–2013

Predlog državnega razvojnega programa za obdobje 2007-2013 (v nadaljnjem besedilu: DRP) je pripravljen na podlagi Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja...

22. 12. 2017

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020

Partnerski sporazum (PS) je strateški dokument in podlaga za črpanje sredstev iz skladov EU. Struktura dokumenta sledi pripravljeni predlogi in...

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim