Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 12. 2017

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZZZPB) v 50. členu določa, da program ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: program APZ) sprejme Vlada Republike Slovenije, po posvetovanju s socialnimi partnerji, za proračunsko ali plansko obdobje. Program APZ v skladu z določbami ZZZPB prispeva k uresničevanju srednjeročnih smernic in strateških dokumentov razvoja trga dela in zaposlovanja, sprejetih na ravni države in Evropske unije.

Preberi

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content