Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Strateški dokumenti Archives

22. 12. 2017

Strategija vseživljenjskosti učenja

Strategijo vseživljenjskosti učenja v Sloveniji smo pripravili po sklepu ministra za šolstvo in šport Republike Slovenije, v sklopu uresničevanja programa...

22. 12. 2017

Državni razvojni program RS 2007–2013

Predlog državnega razvojnega programa za obdobje 2007-2013 (v nadaljnjem besedilu: DRP) je pripravljen na podlagi Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja...

22. 12. 2017

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020

Partnerski sporazum (PS) je strateški dokument in podlaga za črpanje sredstev iz skladov EU. Struktura dokumenta sledi pripravljeni predlogi in...

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content