Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 12. 2017

Državni razvojni program RS 2007–2013

Predlog državnega razvojnega programa za obdobje 2007-2013 (v nadaljnjem besedilu: DRP) je pripravljen na podlagi Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 44/2007) ter sklepa Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) o potrditvi načrta priprave DRP št. 30300-2/2005/12 iz dne 23. 6. 2005. Gradivo vključuje podatke, informacije in razvojne odločitve, sprejete do 10. januarja 2008. Z dokumentom, ki upošteva tudi pripombe iz javne razprave na prvi in drugi osnutek DRP , se končuje priprava ključnih programskih dokumentov v Sloveniji za obdobje finančne perspektive 2007-2013.

V začetni fazi priprave DRP so bile pripravljene analitične in raziskovalne podlage , sledilo je usklajevanje sektorskih prispevkov in začete so bile aktivnosti za pripravo in usklajevanje prispevkov regij. Vzporedno je nevladna institucija vrednotila DRP z vidika njegovega vpliva na trajnostni razvoj. Potekala so tudi pogajanja z Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu: EU) v okviru evropske kohezijske politike ter politike razvoja podeželja in ribištva. Državni zbor Republike Slovenije je v tem času sprejel predloga državnih proračunov 2008 in 2009 in sveti regij so sprejeli regionalne razvojne programe v 12 razvojnih regijah. Rezultat projekta DRP torej ni samo pričujoči dokument DRP, ampak tudi usklajenost posameznih faz in dokumentov razvojnega načrtovanja.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content