Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 12. 2017

Strategija vseživljenjskosti učenja

Strategijo vseživljenjskosti učenja v Sloveniji smo pripravili po sklepu ministra za šolstvo in šport Republike Slovenije, v sklopu uresničevanja programa Evropske unije (EU) Izobraževanje in usposabljanje 2010. Celotno besedilo sestavljajo:

Ob upoštevanju evropskih dokumentov kot najširše podlage za pripravo strategije, smo pri snovanju vsebine dokumenta izhajali iz specifičnih razmer in ocenitve stanja v Sloveniji. Menimo, da je treba v naši strategiji nameniti največjo pozornost postavitvi samega koncepta ter ureditvi nekaterih utrjenih sistemskih pomanjkljivosti in ozaveščanju, kako pomembno je to za sprejetje in udejanjanje strategije. Specifičnost našega dokumenta se najbolj zrcali v ciljih in strateških jedrih ter v ukrepih, potrebnih za udejanjanje strategije. Pri pripravi strategije smo se – poleg uporabe aktualnih dokumentov, ki določajo razvojno politiko v Evropski uniji in pri nas – opirali na teoretične in strokovne vire, ki obravnavajo vseživljenjskost učenja. Dokument je bolj konceptualen kot operativen, zato ga moramo za nadaljnje delo pri strategiji nujno dopolniti z operativnim načrtom za udejanjanje strategije in kazalniki za spremljanje njenega udejanjanja.

Preberi

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content