Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 12. 2017

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020

Partnerski sporazum (PS) je strateški dokument in podlaga za črpanje sredstev iz skladov EU. Struktura dokumenta sledi pripravljeni predlogi in smernicam Evropske komisije (EK) za pripravo PS. V PS je vključenih vseh pet skladov EU, katerih skupna določila opredeljuje skupni strateški okvir (Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)), zato je pomembno, da je vsebina PS skladna z vsebino in usmeritvami v operativnih programih (OP) za obdobje 2014-2020. Slovenija bo pripravila tri operativne programe, in sicer en skupni OP za izvajanje evropske kohezijske politike, program razvoja podeželja 2014-2020 in OP za izvajanje ESPR v Republiki Sloveniji (RS) za obdobje 2014-2020. Slovenija bo v programskem obdobju 2014-2020 sodelovala tudi v trinajstih programih evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS).

Preberi

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content