Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

13. 1. 2023

Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2023

Naslovnica Letni program izobraževanja odraslih 2023

V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih se izvajanje nacionalnega programa izobraževanja odraslih določi z letnim programom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Za leto 2023 ga je vlada sprejela na svoji 29. redni seji dne 22. 12. 2022. Sledi usmeritvam Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030.

Z letnim programom se po posameznih ministrstvih, ki so ga pripravila, določajo izobraževalni programi in dejavnosti na področju izobraževanja odraslih, ki se bodo v prihodnjem letu izvajali in financirali s sredstvi državnega proračuna. Načrtovana sredstva za Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2023 se lahko zaradi prilagajanja finančnemu stanju v državi oziroma spremembam proračuna za leto 2023 spremenijo.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content